BARİZLEŞMEK (TDK)

Bariz duruma gelmek: "Karşımdaki şuh hayali gittikçe daha ziyade barizleşiyordu."- Ö. Seyfettin.

Barizleşmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BARİ Nedir?

Hiç olmazsa, öyle ise.

BARİZ Nedir?

Açık, göze çarpan, belirgin: "Halk arasında da keder ve sevinç diye iki bariz heyecan olduğuna inanmıştı."- P. Safa.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

GİTTİKÇE Nedir?

Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek: "Maarif Müdürünün zihni gittikçe karışıyordu."- R. N. Güntekin.

HAYALİ Nedir?


1 - Hayal niteliğinde ya da hayal ürünü olan, düşsel, imgesel.
2 - Gerçek olmayan.
3 - Karagöz oynatan kimse, hayalci, karagözcü.

ZİYADE Nedir?


1 . Çok, daha çok, daha fazla: "Tevkifhane müdürü de bizden ziyade onlarla ahbaplık etti."- F. R. Atay.
2 . eskimiş Çoğalma, artma.

A B E E K L M R Z İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Barizleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Barizleşme,

9 Harfli Kelimeler

Birleşmek,

8 Harfli Kelimeler

Belirmek, Berkemal, Bezilmek, Bileşmek, Birlemek, Birleşme, Bizlemek,

7 Harfli Kelimeler

Aşermek, Belemir, Belirme, Berkime, Beşamel, Beşerli, Bezekli, Bezilme, Bilemek, Bilerek, Bileşke, Bileşme, Birleme, Bizleme, Erişmek, Eşilmek, Ezilmek, İşkembe, İşlemek, İzlemek, Kalibre, Kemerli, Melaike, Meşelik, Mezelik, Realizm, Şambrel, Şekerim, Şekerli,

6 Harfli Kelimeler

Aşerme, Bakire, Bereli, Beşlik, Bezeli, Bezmek, Bileme, Bilmek, Brezil, Ebelik, Ekabir, Ekilme, Ekşime, Emekli, Erimek, Erimez, Erişme, Eşilme, Ezilme, İşemek, İşleme, İzleme, Kabile, Kamber, Kareli, Kaşeli, Kaşmer, Kaşmir, Kelime, Kerime, Lambri, Leşker, Makber, Markiz, Melike, Merkez, Meşale, Mibzer, Rakibe, Reklam,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Alize, Amber, Amele, Azeri, Bakir, Barem, Bariz, Bazik, Bekar, Bekri, Belek, Beleş, Belik, Belki, Beril, Beşer, Beşik, Beşiz, Beşli, Beşme, Bezek, Bezik, Bezir, Beziş, Bezme, Bilar, Bilek, Bilme, Biraz, Bişek, Bizar, Ebeli, Eklem, Ekler, Elmek, Elzem, Email, Emare, Emlak,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Aile, Akil, Akim, Akli, Alem, Alim, Amel, Amil, Amir, Arşe, Aşir, Azil, Azim, Baki, Bale, Bari, Bark, Beka, Bela, Beli, Bere, Beri, Berk, Beze, Bezm, Bile, Bira, Breş, Brik, Briz, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elma,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ali, Ari, Ark, Arş, Arz, Aşk, Bak, Bal, Bar, Baş, Baz, Bek, Bel, Beş, Bez, Bir, Biz, Bre, Ebe, Eke, Ela, Elk, Erk, Eza, İka, İla, İle, İlk, İma, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kaz, Kel, Kem, Ker, Keş,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, Ar, Aş, Az, Be, Ek, El, Em, Er, Eş, İl, İm, İş, İz, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Şe, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.