BARHANA (TDK)


1 . Kafile, küçük kervan, göç.
2 . Göç eşyası, ev eşyası.

Barhana kelimesi baş harfi B son harfi A olan bir kelime. Başında B sonunda A olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi H , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi A . Başı B sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EŞYA Nedir?

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü: "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.

KAFİ Nedir?


1 . Yeterli, yetecek ölçüde olan: "Yalnız güzellik adi bir zevk kadını için bile kâfi değildir."- H. C. Yalçın.
2 . ünlem "Yeter, yetişir, artık istemez" anlamlarında bir seslenme sözü: "Artık kâfi, yeter, illallah!"- S. M. Alus.

KAFİLE Nedir?


1 . Birlikte yolculuk eden topluluk: "Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle."- Y. K. Beyatlı.
2 . Aynı yöne giden taşıt veya yolcu topluluğu, konvoy: "Sağımızda yürüyen kafile, yolunu değiştirdi."- H. E. Adıvar.
3 . eskimiş Sıra ile gönderilen şeylerin her bir bölüğü: "Malların ilk kafilesi dün geldi."- .

KERVAN Nedir?


1 . Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı: "Aşağı doğru inen kervan yavaş yavaş söğütlüğe kadar geldi."- F. R. Atay.
2 . mecaz Toplu olarak birbiri ardınca gelen şeyler: "Kervana karışmalı, ne gerisinde kalmalı ne başında durmalı."- F. R. Atay.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

A A A B H N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Barhana,

6 Harfli Kelimeler

Araban,

5 Harfli Kelimeler

Abana, Araba, Bahar, Baran,

4 Harfli Kelimeler

Abra, Ahar, Bana, Bara, Hara, Nara, Narh,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aha, Ana, Ara, Ban, Bar, Hab, Han, Har, Nar, Rab,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, An, Ar, Ha, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.