BARIŞTIRMAK (TDK)

Barışmalarını sağlamak, ara bulmak: "Günah çıkartıp dargınları barıştıracağız anlaşılan."- N. Cumalı.

Barıştırmak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAŞILAN Nedir?

Anlaşıldığına göre, galiba, muhtemelen: "Anlaşılan sen İstanbul'un acemisi olmalısın."- O. C. Kaygılı.

BARI Nedir?

Bahçe, açık ağıl etrafındaki çit.

BARIŞ Nedir?


1 . Barışma işi: "Biz baba kız biliyorduk ki bu gibi kaçışlar, bir barışla biter."- M. Ş. Esendal.
2 . Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh: "Atatürk'ün insan haklarına ve dünya barışına ne kadar saygılı bir lider olduğunu ifade etti."- H. Taner.
3 . Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç: "Barış içinde yaşamak."- .
4 . Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam: "Devlet işçi işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler alır."- Anayasa.

BARIŞMA Nedir?

Barışmak durumu, uzlaşma, anlaşma: "Araya adam koyup barışmanın yollarını aramaya başladı."- M. Ş. Esendal.

BULMAK Nedir?


1 - Arayarak ya da aramadan bir şeyle, bir kimseyle karşılaşmak; bir şeyi elde etmek.
2 - Yitirilen bir şeyi yeniden ele geçirmek.
3 - Varlığı bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak, °keşfetmek.
4 - İlk kez yeni bir şey yaratmak, ºicat etmek.
5 - İstenilen şeye kavuşmak, nail olmak.
6 - Bir yere, bir noktaya erişmek, ulaşmak.
7 - Herhangi bir görüşe, bir yargıya varmak.
8 - Seçmek, uygun saymak.
9 - Sağlamak, ºtemin etmek.
10 - (Kabahat, suç, kusur için) Yüklemek. 1
1 - Erişmek. 1
2 - Cezaya uğramak. 1
3 - Anımsamak, hatırlamak.

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇIKARTI Nedir?

Boşaltım ile vücuttan dışarı çıkan madde, ıtrah maddesi.

DARGIN Nedir?


1 . Darılmış olan, küskün: "Hasan Ağa büyük oğlu ile dargındı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Soğuk, ilgisiz: "Annem, bahçe kapısında beni iki dargın kelime ile karşıladı."- Y. Z. Ortaç.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

A A B I I K M R R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Barıştırmak,

10 Harfli Kelimeler

Barıştırma, Bıraktırma, Karıştırma,

9 Harfli Kelimeler

Bırakışma,

8 Harfli Kelimeler

Araştırı, Artırmak, Aşırtmak, Aştırmak, Baktırma, Barışmak, Batırmak, Bıktırma, Taşırmak,

7 Harfli Kelimeler

Abartık, Abartış, Aktarım, Aktarış, Arıtmak, Artırım, Artırış, Artırma, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atışmak, Bakışım, Bakışma, Barışık, Barışma, Başarım, Batırık, Batırış, Batırma, Bıkışma, Bırakım, Bırakış, Bırakıt, Bırakma, Bıtırak, Işıtmak, Kabarış, Kabartı, Kararış, Karartı, Karışım, Karışma, Katışma, Kırışma, Kırıtma, Şakırtı, Şımarık, Takışma, Taşımak,

6 Harfli Kelimeler

Abartı, Akışma, Akıtış, Akıtma, Aratış, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Artmak, Aşırma, Aşırtı, Atbaşı, Atışma, Başarı, Başmak, Batmak, Iramak, Irktaş, Işımak, Işıtma, Karıma, Karşıt, Kaşıma, Kıraat, Maşrık, Matrak, Rabıta, Şakıma, Taşıma, Taşmak, Tıkama, Tırmık,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Abraş, Akbaş, Akşam, Aktar, Aktaş, Ambar, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşırı, Aşmak, Atmak, Atmık, Bakam, Bakım, Bakır, Bakış, Bakma, Barak, Barış, Barka, Başak, Başat, Başka, Başta, Batak, Batar, Batık, Batış, Batkı, Batma, Bıkış, Bıkma, Irama, Irmak, Işıma, Iştır,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abra, Akar, Akım, Akış, Akma, Arak, Arık, Arış, Arka, Arma, Artı, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atım, Atış, Atkı, Atma, Bakı, Bara, Barı, Bark, Batı, Irak, Işık, Işkı, Itır, Kaba, Kama, Kara, Karı, Kart, Katı, Kıta,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Bak, Bar, Baş, Bat, Ira, Irk, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kır, Kış, Kıt, Maş, Mat, Rab, Ram, Şak, Şat, Şık, Tab, Tak, Tam, Tar, Taş, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Am, Ar, Aş, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.