BANTLAYICI (TDK)


1 . Bant yapıştıran (kimse).
2 . isim Bantlama makinesi.

Bantlayıcı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Y , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I . Başı B sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BANT Nedir?


1 . Yapılış özelliğine göre sarma, yapıştırma vb. işlerde kullanılan düz, ensiz, yassı bağ, şerit, izole bant.
2 . Yara üzerine yapıştırılan özel olarak hazırlanmış ilaçlı küçük şerit.
3 . Ses alma aygıtlarında seslerin kaydı için kullanılan manyetik oksitli plastik veya selüloz şerit.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

MAKİ Nedir?

Akdeniz dolaylarında yaygın olan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü. maki (II) isim, hayvan bilimi(Madagaskar yerlilerinin dilinden) Makigillerden, Madagaskar adasında sık rastlanan, uzun kuyruklu, yumuşak tüylü bir memeli primat (Lemur).

MAKİNE Nedir?


1 . Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü: "Tıraş makineleri ile usturalar çekmecelerde dururdu."- N. Cumalı.
2 . Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması: "Saatin makinesi. Gramofonun makinesi."- .
3 . halk ağzında Araba, otomobil.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPIŞ Nedir?

Yapma işi.

A A B C I I L N T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bantlayıcı,

8 Harfli Kelimeler

Anlatıcı, Batılıca, Yabancıl,

7 Harfli Kelimeler

Altıncı, Baltacı, Tabanlı, Tablacı, Talancı, Yabancı, Yabanıl, Yalancı, Yanıltı, Yanıtlı, Yılancı,

6 Harfli Kelimeler

Ablacı, Alaycı, Alıntı, Anacıl, Anıtlı, Anlatı, Ayıltı, Aynacı, Aynalı, Balayı, Batıcı, Batılı, Batyal, Bayatı, Baylan, Yatılı,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Abalı, Acılı, Albay, Alıcı, Altın, Alyan, Analı, Antlı, Atıcı, Atılı, Ayıcı, Balat, Balcı, Balta, Balya, Banal, Batıl, Batın, Bayan, Bayat, Bıcıl, Canlı, Cıbıl, Ilıca, Taban, Tabla, Tabya, Talan, Tayın, Yaban, Yalan, Yalın, Yanal, Yancı, Yanıt, Yanlı, Yılan,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Alan, Alay, Alın, Altı, Anal, Anca, Anıt, Atıl, Atlı, Ayal, Ayan, Ayın, Ayıt, Ayla, Aylı, Ayna, Aynı, Baca, Bacı, Bala, Bana, Bant, Batı, Caba, Cana, Lata, Naat, Taba, Tabl, Tanı, Taya, Tını, Yaba, Yalı, Yatı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Ala, Alt, Ana, Anı, Ant, Ata, Aya, Ayı, Ayn, Bal, Ban, Bat, Bay, Can, Lan, Nal, Tab, Tal, Tan, Tay, Tın, Yal, Yan, Yat, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, An, At, Ay, La, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.