BANKACI (TDK)

Bankacılık işlemleri ile uğraşan veya bankada görevli kimse: "Eczacı, bankacı olup da geceleri orkestracı kesilen derme çatma orkestramız..."- H. Taner.

Bankacı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi C , yedinci harfi I . Başı B sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BANKA Nedir?


1 . Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve ticaret, sanayi, ekonomi alanlarında çeşitli etkinliklerde bulunan kuruluş.
2 . Bankacılık işleminin yapıldığı yapı.

BANKACI Nedir?

Bankacılık işlemleri ile uğraşan veya bankada görevli kimse: "Eczacı, bankacı olup da geceleri orkestracı kesilen derme çatma orkestramız..."- H. Taner.

BANKACILIK Nedir?


1 . Banka işlemleri yapma işi.
2 . Bankacının mesleği: "Bizim kız gibileri, bankacılık nedir, gazetecilik nedir bildikleri yok."- M. Ş. Esendal.

ÇATMA Nedir?


1 . Çatmak işi.
2 . Provada geçici olarak bir giysiye iliştirilmiş olan parça.
3 . Duvarları ağaç gövdesinden birbirine takılarak ve çivisiz olarak yapılan yayla evi, Yörük çadırı.
4 . Bir çeşit döşemelik kumaş: "Sonra o çatma örtülü minderin üstüne oturmuş, albayın İstanbul hakkındaki suallerine kısa kısa cevap vermişti."- H. E. Adıvar.
5 . Ahşap yapılarda ağaç iskeletin temel parçaları.
6 . Semerin ağaç kısmı.
7 . Heykel yapımında çamuru ayakta tutan tel iskelet.

DERME Nedir?


1 . Dermek işi.
2 . Aynı türden bir araya getirilmiş şeylerin hepsi, koleksiyon.

GECELERİ Nedir?


1 . Gece vaktinde.
2 . Her gece: "Geceleri bile düşsüz koyu bir uyku çeker."- H. Taner.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

ORKESTRA Nedir?


1 . Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu: "Locadan çıkarken, davulu üstüne on lira atılan orkestra, zeybek havası çalmaya başlar."- F. R. Atay.
2 . tiyatro Eski Yunan tiyatrolarında, sahne ve seyirciler arasındaki çember biçiminde koro yeri.
3 . tiyatro Bazı tiyatroların birinci katında sahne veya perdeye en yakın koltuklar: "Butterfly'ı ben orkestrada koltuktan seyrederken sen locada ... idin."- H. C. Yalçın.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A B C I K N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bankacı,

6 Harfli Kelimeler

Anacık,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Ancak, Bacak, Bakan, Banak, Banka, Kaban, Kanca, Nacak,

4 Harfli Kelimeler

Akın, Anca, Anık, Anka, Baca, Bacı, Bakı, Bana, Bank, Caba, Caka, Cana, Kaba, Kana, Kanı, Kına,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Aka, Akı, Ana, Anı, Bak, Ban, Can, Cık, Kan, Kın,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, An,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.