BANDOCU (TDK)

Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı.

Bandocu kelimesi baş harfi B son harfi U olan bir kelime. Başında B sonunda U olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi D , beşinci harfi O , altıncı harfi C , yedinci harfi U . Başı B sonu U olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BANDO Nedir?


1 . Türlü üflemeli ve vurgulu çalgılardan oluşan ve genellikle geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka: "Tepebaşı bahçesindeki bando da Tuna Dalgası'nı çalıyordu."- O. C. Kaygılı.
2 . mecaz Takım, topluluk: "Hırsızlar bandosuna kumanda eden Ciyanni, asıl hırsız değilmiş."- A. Mithat.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MIZIKA Nedir?


1 . Bando: "Bu rolü, kız kıyafetine soktuğumuz bir mızıka neferine vermiştik."- R. N. Güntekin.
2 . Armonika.

MIZIKACI Nedir?


1 . Bandocu.
2 . Armonika çalan kimse.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A B C D N O U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bandocu,

5 Harfli Kelimeler

Bando, Bunca, Cunda,

4 Harfli Kelimeler

Acun, Boca, Buca, Duba, Obua, Odun, Onca,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Bad, Ban, Boa, Bun, Can, Don, Dua, Dun, Oba, Oda, Ona, Uca,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, An, Bu, Do, Od, On, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.