BAMBAŞKALIK (TDK)

Bambaşka olma durumu: "Nilüfer'i ve ondan sonra da mutlaka Selma'yı görmek istiyordu. İçinde bir bambaşkalık vardı."- P. Safa.

Bambaşkalık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi K , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAMBAŞKA Nedir?

Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı: "İş önlüğü ile baş örtüsünü çıkardı mı bambaşka bir insan oluyordu."- H. Taner.

BAMBAŞKALIK Nedir?

Bambaşka olma durumu: "Nilüfer'i ve ondan sonra da mutlaka Selma'yı görmek istiyordu. İçinde bir bambaşkalık vardı."- P. Safa.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRMEK Nedir?


1 - Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek.
2 - Anlamak, kavramak, bilincine varmak, sezmek.
3 - Bir şeyi, bir yeri incelemek, gezmek.
4 - Yanına gidip konuşmak.
5 - Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek.
6 - Tıbben incelemek, muayene etmek.
7 - Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak; izlemek.
8 - Yapmak, etmek.
9 - Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak.
10 - Almak. 1
1 - Bir şeye erişmek. 1
2 - Çok değer vermek. 1
3 - Bir işleme uğramak. 1
4 - (Yer için) Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak. 1
5 - Ziyaret etmek. 1
6 - Bir kimseyle karşılaşmak, rastlaşmak. 1
7 - Gözlerin görmediği durumlarda başka duyu organlarıyla algılamak. 1
8 - Sahne olmak, geçirmek. 1
9 - (Olumsuzu) Bir eylemin hiç yapılmadığını belirtir. 2
1 - Gezmek. 2
2 - Vermek. 2
3 - Karşı oyuncunun yapacağı vuruşu önceden kestirip ona göre durum almak.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

MUTLAKA Nedir?

Kesinlikle: "Mutlaka sabırsızlığından kendi kendine soyunmaya girmiştir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ONDAN Nedir?


1 . o sebeple.
2 . onun tarafında olan (kimse).

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

A A A B B I K K L M Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bambaşkalık,

9 Harfli Kelimeler

Bakakalış, Başmaklık, Kaşıklama,

8 Harfli Kelimeler

Aklaşmak, Akşamlık, Aşılamak, Bakılmak, Bakışmak, Balkımak, Bambaşka, Başkalık, Başlamak, Kalkışma, Kaşlamak, Kışlamak, Şaklamak,

7 Harfli Kelimeler

Akbakla, Akbalık, Akışmak, Akkışla, Aklamak, Aklaşma, Alışmak, Almaşık, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Babalık, Bakılma, Bakışma, Balkıma, Başaklı, Başlama, Iklamak, Kabalak, Kabalık, Kakılma, Kakışma, Kakmalı, Kaşımak, Kaşlama, Kışlama, Maşalık, Şakımak, Şaklama, Şambaba,

6 Harfli Kelimeler

Akbaba, Akışma, Aklama, Alabaş, Alaşım, Alışma, Amalık, Aşılma, Babalı, Bakkal, Bakmak, Balama, Başlık, Başmak, Başmal, Bıkmak, Iklama, Kabala, Kakıma, Kalaba, Kalkış, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Kaşıma, Kılmak, Kışlak, Maaşlı, Mablak, Maşala, Maşalı, Şakıma, Şamalı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Akala, Akbaş, Aklık, Akmak, Akşam, Alaka, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Aşama, Aşlık, Aşmak, Babam, Bakam, Bakım, Bakış, Bakla, Bakma, Balık, Balkı, Başak, Başka, Başlı, Bıkma, Kabak, Kakım, Kakış, Kakma, Kalak, Kalbı, Kalık, Kalım, Kalış, Kalma, Kamış, Kaşık, Kaşlı,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akak, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alış, Alma, Amal, Aşık, Aşım, Aşma, Baba, Bakı, Bala, Kaba, Kaka, Kala, Kama, Laka, Lama, Maaş, Mala, Maşa, Şaka, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Ama, Aşı, Aşk, Bak, Bal, Baş, Kak, Kal, Kam, Kaş, Kıl, Kış, Lak, Lam, Mal, Maş, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.