BALTALAYICI (TDK)

Baltalama işini yapan (kimse), sabotajcı: "Adamların kendilerini birer hafiye, birer bozguncu ve baltalayıcı gibi yetiştirmekten başka dertleri yok."- T. Buğra.

Baltalayıcı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi C , onbirinci harfi I . Başı B sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALTALAMA Nedir?


1 . Baltalamak işi.
2 . mecaz Bilinçli ve kasıtlı olarak bir işi veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma, sabotaj, sabote.

BALTALAYICI Nedir?

Baltalama işini yapan (kimse), sabotajcı: "Adamların kendilerini birer hafiye, birer bozguncu ve baltalayıcı gibi yetiştirmekten başka dertleri yok."- T. Buğra.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BİRER Nedir?

Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir: "Birer kalp bıraktılar bize kırık / Ömrümüzce gözyaşı döktürecek."- C. S. Tarancı.

BOZGUNCU Nedir?

Bozgunluk yaratan (kimse, güç vb.): ""Adamların kendilerini birer hafiye, birer bozguncu ve baltalayıcı gibi yetiştirmekten başka dertleri yok"- .

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

DERT Nedir?


1 . Üzüntü: "Gündüz ya bir yere sokulup uyur ya sessiz sedasız sokaklarda dolaşır. Fakat akşam oldu mu derdi teper."- H. E. Adıvar.
2 . Hastalık: "Hastayım derdime verem diyorlar."- F. N. Çamlıbel.
3 . Ağrı.
4 . mecaz Sorun, kaygı: "Ne var ki dert evin satılması ile bitmeyecekti."- T. Buğra.
5 . halk ağzında Ur: "Boynunda dert çıkmış."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HAFİ Nedir?

Gizli, saklı.

HAFİYE Nedir?

Dedektif.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

SABO Nedir?


1 . Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı.
2 . Üzerinde deri vb. bant bulunan bir tür sandalet.

SABOTAJ Nedir?

Baltalama.

SABOTAJCI Nedir?

Baltalayıcı.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

YETİŞTİRME Nedir?


1 . Yetiştirmek işi.
2 . Birinin koruyuculuğunda yetişen kimse.

YETİŞTİRMEK Nedir?


1 . Birini, bir şeyi gitmekte veya gitmek üzere olan bir kimse veya şeye ulaştırmak, ulaşmasını sağlamak.
2 . Vaktinde hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek: "Kitabı önümüzdeki aya yetiştireceğim."- .
3 . Birini gerekli bir iş için tam zamanında bir yere götürmek: "Hastayı doktora yetiştirmek."- .
4 . (nsz) Üretmek, büyütmek, geliştirmek: "Evlerinin bahçesinde bir iki elma, erik ağacı yetiştirirler."- N. Cumalı.
5 . İletmek, duyurmak: "Müjdeyi komşu hanımlara yetiştirmeye koşmuştu."- H. F. Ozansoy.
6 . Sağlayıp vermek: "Sigara yakmak isteyenlere kibrit yetiştirir."- H. Taner.
7 . (-i) Yetmesini sağlamak: "Cephemiz susuz, kuru ekmek ve benzini güç yetiştiriyoruz."- F. R. Atay.
8 . (-e), mecaz Söylenmemesi gereken bir şeyi hemen söylemek: "Hiç kalır mı? Ertesi gün valiye yetiştirdiler."- M. Ş. Esendal.
9 . (-i), mecaz Çocuğun gelişip büyümesine özen göstermek: "Munise'yi güzel ahlaklı bir kadın olarak yetiştirecektim."- R. N. Güntekin.
10 . (-i), mecaz Eğitim, öğrenim sağlamak.

A A A B C I I L L T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Baltalayıcı,

8 Harfli Kelimeler

Batılıca,

7 Harfli Kelimeler

Ablatya, Alacalı, Altayca, Baltacı, Baltalı, Tablacı, Tablalı,

6 Harfli Kelimeler

Ablacı, Alaycı, Alaylı, Altılı, Ayıltı, Balata, Balayı, Batıcı, Batılı, Batyal, Bayatı, Latalı, Yatılı,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Abalı, Acaba, Acılı, Alaca, Albay, Alıcı, Altlı, Atıcı, Atılı, Ayıcı, Balat, Balcı, Ballı, Balta, Balya, Batıl, Bayat, Bıcıl, Cıbıl, Ilıca, Tabla, Tabya,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Alay, Allı, Altı, Atıl, Atlı, Ayal, Ayıt, Ayla, Aylı, Baca, Bacı, Bala, Batı, Caba, Lala, Lata, Taba, Tabl, Taya, Yaba, Yalı, Yatı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Ala, Alt, Ata, Aya, Ayı, Bal, Bat, Bay, Lal, Tab, Tal, Tay, Yal, Yat, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, At, Ay, La, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.