BALONBALIĞI (TDK)

Ilıman iklim kuşağı denizlerinde yaşayan kemikli balık.

Balonbalığı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi O , beşinci harfi N , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Ğ , onbirinci harfi I . Başı B sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

ILIMAN Nedir?

Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer, iklim), mutedil: "Ilıman bölge."- .

İKLİM Nedir?


1 . Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu, abuhava.
2 . eskimiş Ülke, diyar: "Geceleri çalışmak, gündüzlerinin çok sıcak olduğu iklimlerde alışılmış manzaralardandır."- R. H. Karay.

KEMİKLİ Nedir?


1 . Kemiği olan veya çok kemiği olan.
2 . Kemikleri iyi gelişmiş: "Kemikli çocuk."- .
3 . mecaz Çok zayıf, sıska: "Uzun ve kemikli yüzler sanki keder için yaratılmış."- R. H. Karay.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A A B B I I L L N O Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Babalı, Balbal, Olağan,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ağılı, Analı, Bağan, Bağıl, Bağın, Bağlı, Ballı, Balon, Banal, Lığlı, Oğlan,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Ağıl, Ağın, Ağlı, Alan, Alın, Allı, Anal, Baba, Bağa, Bağı, Bala, Balo, Bana, Boğa, Iğıl, Lala, Oğan,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ağa, Ağı, Ala, Alo, Ana, Anı, Bağ, Bal, Ban, Boa, Bol, Lal, Lan, Lığ, Loğ, Nal, Oba, Ona,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Al, An, La, Ol, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.