BALLIBABALAR (TDK)

Ballıbabagillerle ona yakın familyaları içeren bitki takımı.

Ballıbabalar kelimesi baş harfi B son harfi R olan bir kelime. Başında B sonunda R olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi I , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi B , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi L , onbirinci harfi A , onikinci harfi R . Başı B sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALLI Nedir?


1 . İçinde bal bulunan.
2 . mecaz Şanslı.

BALLIBABA Nedir?

Ballıbabagillerden, beyaz çiçekli ve çok yıllık otsu bir bitki (Lamiumalbum).

BALLIBABAGİLLER Nedir?

Nane, lavanta çiçeği, kekik vb. kokulu bitkileri içine alan ve iki çenekli bitişik taç yapraklılardan oluşan bir familya.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

A A A A B B B I L L L R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ballıbaba,

7 Harfli Kelimeler

Arabalı,

6 Harfli Kelimeler

Babalı, Balbal,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Araba, Balar, Ballı, Barba,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Allı, Arlı, Baba, Bala, Bara, Barı, Lala,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ala, Ara, Arı, Bal, Bar, Ira, Lal, Rab,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.