BALKANLAŞMA (TDK)

Büyük bir devletin, iç savaş sonrası küçük küçük devletlere bölünmesi.

Balkanlaşma kelimesi baş harfi B son harfi A olan bir kelime. Başında B sonunda A olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A . Başı B sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜNME Nedir?


1 . Bölünmek işi.
2 . biyoloji Hücrelerin, belli bir büyüklüğe ulaştığında eşit bölümlere ayrılıp çoğalması.
3 . spor Yarışta toplu olarak koşarken birbirinden ayrılma.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

DEVLET Nedir?


1 - Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.
2 - Devletin yönetim katı, °hükümet.
3 - Mutluluk; talih.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

SAVAŞ Nedir?


1 . Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk.
2 . Uğraşma, kavga, mücadele.
3 . Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele: "Kartallarla leyleklerin savaşı."- .
4 . Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele: "Veremle savaş."- .

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

A A A A B K L L M N Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Başaklanma,

9 Harfli Kelimeler

Ballanmak, Başaklama, Başlanmak, Kabalaşma, Kaballama,

8 Harfli Kelimeler

Alalamak, Allanmak, Allaşmak, Anlaşmak, Ballamak, Ballanma, Banlamak, Başlamak, Başlanma, Nallamak, Şaklaban,

7 Harfli Kelimeler

Abanmak, Aklanma, Aklaşma, Alalama, Alamana, Allamak, Allanma, Allaşma, Almanak, Anlamak, Anlaşma, Ballama, Banlama, Başlama, Kanlama, Kaşanma, Kaşlama, Laklama, Nallama, Şaklama,

6 Harfli Kelimeler

Abanma, Aklama, Alabaş, Allama, Anamal, Anlama, Baklan, Balama, Balkan, Banmak, Başkan, Başmak, Başmal, Kabala, Kabana, Kalaba, Kanama, Laakal, Mablak, Maşala, Şallak,

5 Harfli Kelimeler

Abana, Ablak, Akala, Akbaş, Aklan, Akman, Akşam, Alaka, Alkan, Almak, Alman, Almaş, Anlak, Anlam, Anmak, Aşama, Aşmak, Bakam, Bakan, Bakla, Bakma, Banak, Banal, Banka, Banma, Başak, Başka, Kaban, Kalan, Kalma, Kaman, Kanal, Kanma, Kaşan, Lamba, Malak, Şaban, Şalak, Şaman,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akma, Alan, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anka, Anma, Aşma, Bala, Bana, Bank, Kaba, Kala, Kama, Kana, Klan, Laka, Lala, Lama, Maaş, Mala, Mana, Maşa, Naaş, Şaka, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Ala, Ama, Ana, Aşk, Bak, Bal, Ban, Baş, Kal, Kam, Kan, Kaş, Lak, Lal, Lam, Lan, Mal, Maş, Nal, Nam, Şak, Şal, Şan,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, An, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.