BALİNALI (TDK)

Balina takılmış olan, balina geçirilmiş olan (giysi).

Balinalı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi A , yedinci harfi L , sekizinci harfi I . Başı B sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALİNA Nedir?


1 . Balinalardan, yaklaşık uzunluğu
20 m, ağırlığı 200 ton olan memeli hayvan, kadırga balığı, falyanos (Balaena mistycetus).
2 . eskimiş Giysilerin dik ve düzgün durması için bazı yerlerine özellikle yakalarına konulan sert, esnek, yassı, dar, uzun çubuk: "Kabataş iskelesinde yakalara balina satmakla geçinilmez."- Ç. Altan.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A A B I L L N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Balinalı,

6 Harfli Kelimeler

Balina,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abani, Analı, Ballı, Banal,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abli, Alan, Alın, Alil, Allı, Anal, Bala, Bana, Bani, Bina, İlan, İlla, İllı, İnal, Lain, Lala, Nail,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Ala, Ali, Ana, Anı, Ani, Bal, Ban, Bin, İla, Lal, Lan, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, An, İl, İn, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.