BALDIRANLIK (TDK)

Baldıranın çokça yetiştiği yer: "Biz çocukken buraları çöplüktü, baldıranlıktı."- M. Ş. Esendal.

Baldıranlık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi D , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALDIR Nedir?


1 . Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik: "Dizlerinde, baldırlarında sızı kalmadı."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu bölümün yumuşak ve şişkin olan arka tarafı.

BALDIRAN Nedir?


1 . Maydanozgillerden, nemli yerlerde yetişen zehirli bitkilerin ortak adı, ağı otu, baldırgan (Conium maculatum): "Döndüğümde karımın mezarını dolduran otları, baldıranları kendi elimle ayıkladım."- A. Gündüz.
2 . Bu bitkiden çıkarılan zehir, şeytantersi.

BALDIRANLIK Nedir?

Baldıranın çokça yetiştiği yer: "Biz çocukken buraları çöplüktü, baldıranlıktı."- M. Ş. Esendal.

BURALARI Nedir?

bu yerler.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

ÇOKÇA Nedir?


1 . Çok olarak: "Benden utanırlar, odada çokça koca lakırtısı olsa kalkar kaçarlar."- M. Ş. Esendal.
2 . Aşırı, fazla: "Çokça alıngan olduğu için arkadaşları onunla sık sık bozuşuyor."- S. Birsel.

ÇÖPLÜ Nedir?


1 . Sapı olan (üzüm vb.).
2 . Çöple, süprüntüyle karışmış.

ÇÖPLÜK Nedir?

Çöplerin atıldığı veya biriktirildiği yer, çöp tenekesi, küllük, süprüntülük, gübürlük, mezbele mezbelelik: "Biz çocukken buraları çöplüktü, baldıranlıktı."- M. Ş. Esendal.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

A A B D I I K L L N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Baldıranlık,

9 Harfli Kelimeler

Ballıdarı, Bandıralı,

8 Harfli Kelimeler

Abdallık, Aralıklı, Ardıllık, Baldırak, Baldıran, Dalkıran, Kalandır, Kaldıran,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Alınlık, Alırlık, Anlaklı, Arlılık, Bakındı, Bakırlı, Baklalı, Balalık, Balıklı, Bandıra, Barınak, Kadınlı, Kandıra, Karınlı, Kındıra,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Akdarı, Akıllı, Alındı, Analık, Anılık, Araklı, Aralık, Arılık, Arkalı, Baklan, Baldır, Balkan, Balkar, Balkır, Ballık, Bardak, Bardan, Bıldır, Branda, Darlık, Iraklı, Kadran, Karalı, Karılı, Kınalı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abdal, Ablak, Adalı, Adına, Aklan, Akran, Alkan, Allık, Analı, Andık, Anlak, Anlık, Ardak, Ardıl, Bakan, Bakır, Bakla, Balar, Balık, Balkı, Ballı, Banak, Banal, Banka, Barak, Baran, Barda, Barka, Bıdık, Dalak, Dalan, Dallı, Dılak, Kaban, Kadar, Kadın, Kalan, Kalbı, Kalın,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Adak, Adıl, Adlı, Akar, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Aldı, Alık, Alın, Allı, Anal, Anık, Anka, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Bakı, Bala, Bana, Bank, Bara, Barı, Bark, Dana, Dank, Dara, Darı, Ilık, Irak, Kaba, Kadı, Kala, Kana, Kanı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ada, Aka, Akı, Ala, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Bad, Bak, Bal, Ban, Bar, Dal, Dar, Ira, Irk, Kal, Kan, Kar, Kıl, Kın, Kır, Lak, Lal, Lan, Nal, Nar, Rab,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ak, Al, An, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.