BALIKLAVA (TDK)

Deniz, göl ve ırmaklarda balık yatağı olan yer.

Balıklava kelimesi baş harfi B son harfi A olan bir kelime. Başında B sonunda A olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi V , dokuzuncu harfi A . Başı B sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

IRMAK Nedir?

Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir: "Sakarya sanki adı duyulmadık hatta adı konmadık bir ırmaktı."- T. Buğra.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A A A B I K L L V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Baklavalı, Balıklava,

8 Harfli Kelimeler

Alabalık,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Alakalı, Baklalı, Baklava, Balalık,

6 Harfli Kelimeler

Ballık, Kabala, Kalaba, Kavala, Laakal,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Akala, Alaka, Allık, Avlak, Bakla, Balık, Balkı, Ballı, Bavlı, Kalbı, Kaval, Vakıa,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akıl, Aklı, Akva, Alık, Allı, Aval, Bakı, Bala, Kaba, Kala, Laka, Lala, Lava, Vaka,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Bak, Bal, Bav, Kal, Kav, Kıl, Lak, Lal, Lav,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Av, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.