BALÇIKLAMA (TDK)

Balçıkla sıvama.

Balçıklama kelimesi baş harfi B son harfi A olan bir kelime. Başında B sonunda A olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi I , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A . Başı B sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALÇIK Nedir?


1 . İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, genellikle killi, koyu, yapışkan çamur, mil: "Yolları ve tarlaları görünce bir balçık ve çamur gölünü yarmak zorunda olduğumuzu anlamıştım."- S. Ayverdi.
2 . mecaz Güçlük çıkartan.
3 . jeoloji İçindeki kil oranı yüksek, yağlı, su geçirmez, koyu toprak.

SIVA Nedir?


1 . Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç.
2 . Bir yapının duvarlarına sürülen ince harç tabakası.

SIVAMA Nedir?


1 . Sıvamak işi.
2 . sıfat Sıvanır gibi üstüne kaplanmış, örtülmüş veya çok sık takılmış: "Sıvama pırlanta bir taç."- .
3 . zarf Zemini hemen hiç görülmeyecek kadar kaplanmış, örtülmüş veya takılmış olarak.
4 . zarf Ağzına kadar, silme: "Bardağı sıvama doldurdu."- .

A A A B I K L L M Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Alçılamak, Balıklama, Bıçaklama,

8 Harfli Kelimeler

Açıklama, Açkılama, Alabalık, Alçalmak, Alçılama, Ballamak, Lambalık,

7 Harfli Kelimeler

Ablakça, Ablalık, Açılama, Açılmak, Açmalık, Alakalı, Alçalma, Allamak, Bakılma, Baklalı, Balalık, Balkıma, Ballama, Çakılma, Çalkama, Kaçılma, Kalçalı, Kalmalı, Laklama, Lambalı,

6 Harfli Kelimeler

Açılma, Aklama, Alaçam, Alaçık, Alıkça, Allama, Amaçlı, Amalık, Balama, Balçak, Balçık, Ballık, Çalmak, Çamlık, Iklama, Kabala, Kalaba, Kamalı, Laakal, Mablak,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Açlık, Açmak, Akala, Akçıl, Alaka, Alçak, Alkım, Allık, Almaç, Almak, Bakaç, Bakam, Bakım, Bakla, Bakma, Balık, Balkı, Ballı, Bıçak, Bıkma, Çakal, Çakıl, Çakım, Çakma, Çalak, Çalık, Çalım, Çalkı, Çalma, Çıkma, Kaçlı, Kaçma, Kalbı, Kalça, Kalıç, Kalım, Kalma, Kamçı,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Açık, Açım, Açkı, Açma, Akaç, Akça, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Allı, Alma, Amaç, Amal, Bakı, Bala, Çaba, Çakı, Çalı, Çıma, Kaba, Kaça, Kaçı, Kala, Kama, Laka, Lala, Lama, Maça, Mala, Malç,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Açı, Aka, Akı, Ala, Ama, Baç, Bak, Bal, Çak, Çal, Çam, Kaç, Kal, Kam, Kıç, Kıl, Lak, Lal, Lam, Maç, Mal,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Al, Am, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.