BAKTERİYOLOJİ (TDK)

Bakterilerin ve genellikle mikropların biçimlerini, niteliklerini inceleyen bilim.

Bakteriyoloji kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi L , onbirinci harfi O , onikinci harfi J , onüçüncü harfi İ . Başı B sonu İ olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKTERİ Nedir?

Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

MİKROP Nedir?


1 . Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı: "Açığa aksır, mikropları üstümüze savurma."- B. Felek.
2 . mecaz Kendisinden kötülük ve zarar gelen kimse.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

NİTELİK Nedir?


1 . Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.
3 . felsefe Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet.

A B E J K L O O R T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Bakteriyoloji,

10 Harfli Kelimeler

Etiyolojik,

9 Harfli Kelimeler

Aerolojik, Arkeoloji, Biyolojik, Etiyoloji, Kabiliyet, Kaliborit,

8 Harfli Kelimeler

Aeroloji, Belirtik, Bireylik, Birlikte, Biyoloji, Boykotaj, Etolojik, İbretlik, Kraliyet, Letarjik, Otlakiye, Teolojik,

7 Harfli Kelimeler

Aerobik, Alerjik, Bakteri, Baritli, Bayilik, Belirti, Beyitli, Borikli, Brokoli, Ekoloji, Etoloji, Jokeyli, Kalibre, Kolibri, Letarji, Riyolit, Robotik, Tabilik, Tabliye, Telkari, Teoloji, Tiryaki, Triloji, Yetkili,

6 Harfli Kelimeler

Akliye, Alerji, Ariyet, Bakire, Bakiye, Bateri, Beriki, Bertik, Betili, Beylik, Birlik, Bitler, Biyeli, Blokaj, Bolero, Boykot, Boyler, Braket, Briket, Ekabir, Eriyik, Erotik, Etkili, İbaret, İletki, İtalik, İtibar, İtikal, İyelik, Kabile, Kalite, Kalori, Kareli, Kartel, Katibe, Kibrit, Kirtil, Kitabe, Kitabi, Kobalt,

5 Harfli Kelimeler

Abiye, Ajite, Akort, Bakir, Balet, Baret, Barit, Barok, Batik, Bekar, Bekri, Belik, Belit, Belki, Berat, Beril, Betik, Beyit, Bikir, Bilar, Bilek, Bilet, Bilir, Bilye, Birey, Birli, Bitek, Bitey, Bitik, Bitki, Bitli, Biyel, Bloke, Borak, Borat, Borik, Boyar, Ekili, Erika, Erkli,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Aile, Akil, Akit, Akli, Akor, Alet, Alto, Aort, Atel, Atik, Atol, Ayet, Ayol, Baki, Bale, Balo, Bari, Bark, Baro, Bati, Bayi, Beka, Bela, Beli, Beri, Berk, Beta, Beti, Biat, Bile, Bili, Bira, Biri, Biye, Blok, Bora, Boya, Brik, Brit,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ait, Ali, Alo, Alt, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Bak, Bal, Bar, Bat, Bay, Bej, Bek, Bel, Bet, Bey, Bir, Bit, Boa, Bok, Bol, Bor, Bot, Boy, Bre, Eko, Ela, Elk, Erk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ar, At, Ay, Be, Ek, El, Er, Et, Ey, İl, İt, Je, Ke, Ki, La, Le, Ok, Ol, Ot, Oy, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.