BAKLAVALIK (TDK)

Baklava yapımında kullanılan veya baklava yapmaya elverişli olan: "Baklavalık un."- .

Baklavalık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi V , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKLA Nedir?


1 . Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli bir bitki (Vicia faba).
2 . bitki bilimi Bu bitkinin yeşil ürünü veya kuru tanesi.
3 . Bir zinciri oluşturan halka veya parçalardan her biri.

BAKLAVA Nedir?


1 . Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem vb. konulup pişirilen ve üzerine şeker şerbeti dökülen bir tür tatlı.
2 . Eşkenar dörtgen biçiminde olan nesne: "Yeşil kadifeden dikilmiş yarım baklava şeklinde muska çok ufakken üzerine gelen havaleden Fikret'i kurtarırmış."- R. Enis.

ELVERİŞLİ Nedir?


1 . Uygun, müsait: "Halim'e içinde bulunduğu zor ve ezici durumdan kurtulmak için bundan daha elverişli bir fırsat çıkmazdı."- A. İlhan.
2 . İşe yarayan, ergonomik.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPIM Nedir?


1 . Yapma işi, inşa, imal, konstrüksiyon.
2 . Ham maddeyi el veya makine ile işleyerek mal üretme, imal.
3 . biyoloji Özümleme.
4 . sinema, TV (***) Bir filmin çevrilmesi veya bir radyo, televizyon programının hazırlanması için gerekli çalışmaların tümü ve bu çalışmaların ürünü, prodüksiyon.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A A A B I K K L L V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Baklavalık,

9 Harfli Kelimeler

Baklavalı, Balıklava, Kalabalık,

8 Harfli Kelimeler

Ablaklık, Alabalık, Baklalık,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Akbakla, Akbalık, Alakalı, Baklalı, Baklava, Balalık, Kabalak, Kabalık, Laklaka,

6 Harfli Kelimeler

Bakkal, Ballık, Kabala, Kalaba, Kavala, Kavlak, Kavlık, Laakal, Laklak,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Akala, Aklık, Alaka, Allık, Avlak, Bakla, Balık, Balkı, Ballı, Bavlı, Kabak, Kalak, Kalbı, Kalık, Kavak, Kaval, Kavkı, Vakıa,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akak, Akıl, Aklı, Akva, Alık, Allı, Aval, Bakı, Bala, Kaba, Kaka, Kala, Laka, Lala, Lava, Vaka,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Bak, Bal, Bav, Kak, Kal, Kav, Kıl, Lak, Lal, Lav,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Av, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.