BAKLAVALI (TDK)

İçinde baklava biçiminde desen bulunan: "Baklavalı motif."- .

Baklavalı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi V , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı B sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKLAVA Nedir?


1 . Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem vb. konulup pişirilen ve üzerine şeker şerbeti dökülen bir tür tatlı.
2 . Eşkenar dörtgen biçiminde olan nesne: "Yeşil kadifeden dikilmiş yarım baklava şeklinde muska çok ufakken üzerine gelen havaleden Fikret'i kurtarırmış."- R. Enis.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DESEN Nedir?


1 . Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerine yapılan çizim.
2 . Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerinde varlıkları, nesneleri belirli çizgilerle gösterme, tasvir.
3 . Görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi resimlerin hepsi.
4 . Desen yapma sanatı: "O, desen öğreniyor."- .

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

MOTİF Nedir?


1 . Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri: "Halı motifi. Danteldeki motifler."- .
2 . edebiyat Bir eserde sık sık tekrarlanan süsleyici öge.
3 . müzik Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim: "Melodi motifi."- .

A A A B I K L L V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Baklavalı, Balıklava,

8 Harfli Kelimeler

Alabalık,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Alakalı, Baklalı, Baklava, Balalık,

6 Harfli Kelimeler

Ballık, Kabala, Kalaba, Kavala, Laakal,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Akala, Alaka, Allık, Avlak, Bakla, Balık, Balkı, Ballı, Bavlı, Kalbı, Kaval, Vakıa,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akıl, Aklı, Akva, Alık, Allı, Aval, Bakı, Bala, Kaba, Kala, Laka, Lala, Lava, Vaka,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Bak, Bal, Bav, Kal, Kav, Kıl, Lak, Lal, Lav,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Av, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.