BAKLAMSI (TDK)

Baklayı andıran, baklaya benzeyen, bakla gibi.

Baklamsı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi S , sekizinci harfi I . Başı B sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKLA Nedir?


1 . Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli bir bitki (Vicia faba).
2 . bitki bilimi Bu bitkinin yeşil ürünü veya kuru tanesi.
3 . Bir zinciri oluşturan halka veya parçalardan her biri.

BENZEYEN Nedir?

Bir benzetmede niteliğini benzetmeden alan, nitelikçe zayıf olan.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

A A B I K L M S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Baklamsı, Basılmak, Basmalık,

7 Harfli Kelimeler

Asılmak, Asmalık, Bakılma, Balkıma, Basaklı, Basılma, Basmalı, Islamak, Kasılma, Kısalma, Makaslı, Mıskala, Salkıma,

6 Harfli Kelimeler

Amalık, Asılma, Asmalı, Balsam, Basıla, Basmak, Iklama, Islama, Kamalı, Kasalı, Mablak, Maslak, Mıskal, Sabıka, Sakalı, Salkım, Salmak,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Aksam, Alkım, Almak, Asklı, Aslık, Asmak, Bakam, Bakım, Bakla, Bakma, Balık, Balkı, Basak, Basık, Basım, Baskı, Basma, Bıkma, Islak, Kalas, Kalbı, Kalım, Kalma, Kasım, Kaslı, Kasma, Kılma, Kısma, Lamba, Makas, Malak, Masal, Sabık, Sakal, Saklı, Salak, Salam, Salık,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alma, Amal, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Bakı, Baks, Bala, Bası, Iska, Kaba, Kala, Kama, Kasa, Kısa, Klas, Laka, Lama, Mala, Masa, Mask, Saba, Saka, Sala, Salı, Sıla, Sıma,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Asa, Ası, Ask, Bak, Bal, Bas, Kal, Kam, Kas, Kıl, Lak, Lam, Mal, Mas, Sak, Sal, Sam, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.