BAKLAGİLLER (TDK)

Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu vb. badıçlı pek çok sebze ve ağacı içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası.

Baklagiller kelimesi baş harfi B son harfi R olan bir kelime. Başında B sonunda R olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi G , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı B sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKASYA Nedir?


1 . Baklagillerden, sıcak iklimlerde birçok çeşidi yetişen ve tanen, zamk, boya vb. maddelerin yapımında kullanılan bir ağaç (Acacia).
2 . Baklagillerden, yurdumuzda yetişen bir süs ve gölge ağacı, salkım ağacı, yalancı akasya (Robinia pseudoacacia).

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BADIÇ Nedir?

Bakla, fasulye, bezelye vb. taze sebzelerde, içinde tohumların sıralanmış bulunduğu kabuk, baklamsı meyve.

BAKLA Nedir?


1 . Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli bir bitki (Vicia faba).
2 . bitki bilimi Bu bitkinin yeşil ürünü veya kuru tanesi.
3 . Bir zinciri oluşturan halka veya parçalardan her biri.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

FASULYE Nedir?


1 . Fasulyegillerden, barbunya, çalı, ayşekadın, horoz vb. türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris).
2 . Bu bitkinin sebze olarak yararlanılan yeşil ürünü ve kuru tohumları.

KEÇİBOYNUZU Nedir?


1 - Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları sepicilikte kullanılan bir ağaç, °harnup (Ceratonia siliqua).
2 - Bu ağacın baklamsı, şekerli olan yemişi, °harnup.

SEBZE Nedir?

Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, göverti, sebzevat, zerzevat.

YAPRAK Nedir?


1 . Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler: "Dökülmüş yapraklar, bozulmuş bağlar / Bülbülün konduğu dallar perişan."- Karacaoğlan.
2 . bitki bilimi Sarma yapılan asma yaprağı.
3 . Börek, baklava vb. şeylerde yufka: "Bu baklavada elli yaprak var."- .
4 . Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak: "Takvimin kapak yaprağını ve günlük yapraklarını kolayca çevirdim."- R. H. Karay.
5 . Kat kat ayrılabilen şeylerde kat: "Mermer yaprağı."- .
6 . Eni 50 cm, boyu 7
5 cm olan bayrak ölçüsü.
7 . eskimiş Birkaç parça eklenerek yapılan şeylerde her parça: "Beş yapraktan bir yelken. Eteğin arka yaprağı."- .

YAPRAKLI Nedir?

Yaprağı olan: "Kış olmasına rağmen ağaçlar yemyeşil yapraklı ve çiçekliydi."- R. H. Karay.

A A B E G K L L L R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Baklagiller,

7 Harfli Kelimeler

Gerilla, İllegal, Kalibre, Lalelik, Liberal,

6 Harfli Kelimeler

Algler, Alkali, Argali, Bakire, Balkar, Bellik, Ekabir, Gabari, Galeri, Galiba, Garibe, Kabare, Kabile, Kareli, Laleli, Rakibe,

5 Harfli Kelimeler

Ablak, Akabe, Alkil, Arabi, Bakir, Bakla, Balar, Barak, Barka, Bekar, Bekri, Belgi, Belik, Belki, Belli, Beril, Bilar, Bilek, Bilge, Ellik, Erbaa, Erika, Erkli, Erlik, Gaile, Garbi, Gelir, İbare, İkbal, İlkel, Kabil, Kabir, Kagir, Karga, Kebir, Kelli, Kibar, Kiler, Lagar, Legal,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abli, Abra, Agel, Aile, Akar, Akil, Akli, Alil, Arak, Arka, Baki, Bala, Bale, Bara, Bari, Bark, Beka, Bela, Beli, Beri, Berk, Biga, Bile, Bira, Brik, Ekli, Elik, Elli, Ergi, Erik, Eril, Gabi, Gala, Gale, Gali, Gark, Geri, Grek, Gril,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Abi, Aka, Ala, Alg, Ali, Ara, Ari, Ark, Bak, Bal, Bar, Bek, Bel, Bir, Bre, Ela, Elk, Erg, Erk, Gak, Gar, Gri, İka, İla, İle, İlk, Kal, Kar, Kel, Ker, Kil, Kir, Lak, Lal, Leb, Lig, Lir, Rab,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ar, Be, Ek, El, Er, Ge, İl, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.