BAKALORYA (TDK)

Üniversitelere girebilmek için lise öğreniminden sonra verilen olgunluk sınavı.

Bakalorya kelimesi baş harfi B son harfi A olan bir kelime. Başında B sonunda A olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi O , yedinci harfi R , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi A . Başı B sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

LİSE Nedir?


1 . Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu, ortaöğretim: "Liseyi bitirince Avrupa'da tahsilini ben üzerime alırım."- R. H. Karay.
2 . Üç yıllık ortaokuldan sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu.

OLGUNLUK Nedir?


1 - (Meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu.
2 - (İnsanlar için) Bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gelişmiş olma durumu, yetkinlik, °kemal.

ÖĞRENİM Nedir?

Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışma, tahsil: "Öğrenimini bitirmeye bir yıl kala Türkiye'deki büyük fabrika sahiplerinden çağrılar alıyormuş."- M. C. Anday.

SINAV Nedir?


1 . Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test.
2 . mecaz Direnme, dayanışma, güç gerektiren, sonuçta bir deneyim kazandıran zor durum: "Evliliğin ilk yılları bir sınavdır."- .

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

ÜNİVERSİTE Nedir?

Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu: "Avrupa'nın meşhur üniversitelerini sayar mısınız?"- F. R. Atay.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

A A A B K L O R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Bakalorya,

7 Harfli Kelimeler

Alabora, Karyola,

6 Harfli Kelimeler

Akraba, Bakara, Bakaya, Balkar, Baraka, Bayrak, Boalar, Kabala, Kabara, Kalaba, Karaya, Yalaka,

5 Harfli Kelimeler

Ablak, Akala, Alaka, Albay, Araba, Araka, Aylak, Bakla, Balar, Balya, Barak, Barka, Barok, Borak, Boyar, Kablo, Kalay, Kalya, Kayar, Kayra, Kobay, Kobra, Kolay, Koral, Koyar, Oraya, Yalak, Yarak, Yarka, Yolak,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Akar, Akor, Alay, Arak, Arka, Arya, Ayak, Ayal, Ayar, Ayla, Ayol, Bala, Balo, Bara, Bark, Baro, Blok, Bora, Boya, Kaba, Kala, Kara, Karo, Kaya, Klor, Kola, Kora, Kral, Laka, Okar, Olay, Orak, Oral, Orya, Roba, Roka, Yaba, Yaka,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Ala, Alo, Ara, Ark, Aya, Bak, Bal, Bar, Bay, Boa, Bok, Bol, Bor, Boy, Kal, Kar, Kay, Kol, Kor, Koy, Lak, Lok, Lor, Oba, Ora, Oya, Rab, Ray, Rol, Yak, Yal, Yar, Yok, Yol,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ar, Ay, La, Ok, Ol, Oy, Ra, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.