BAKIRLANMA (TDK)

Ateşli silahların yivlerinin dibinde biriken bakır katmanı.

Bakırlanma kelimesi baş harfi B son harfi A olan bir kelime. Başında B sonunda A olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A . Başı B sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATEŞLİ Nedir?


1 . Ateşi olan: "Ateşli hasta."- .
2 . mecaz Heyecanlı, coşkulu: "Ateşli bir tartışma."- . "Arkadaşım ateşli bir Rumeli delikanlısı idi."- F. R. Atay.
3 . mecaz Cinsel istekleri güçlü olan.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAN Nedir?


1 . Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.
2 . jeoloji Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı
1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka.
3 . toplum bilimi Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

SİLAH Nedir?


1 . Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç.
2 . mecaz Savunmak veya saldırmak için kullanılan nesne, etken araç.
3 . mecaz Bir konuda etkili her şey: "Bir maddi menfaate dayanmayan meselelerde rica ve niyaz en kuvvetli bir silahtır."- R. N. Güntekin.

A A A B I K L M N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Aranılmak, Arılanmak, Karamanlı, Karınlama,

8 Harfli Kelimeler

Anıklama, Ankaralı, Arabalık, Aranılma, Arıklama, Arılamak, Arılanma, Arlanmak, Banlamak, Barınmak, Iralamak, Kabaralı, Kanamalı, Karlanma, Kınalama, Makaralı, Malkıran,

7 Harfli Kelimeler

Abanmak, Abramak, Aklanma, Alarmak, Alınmak, Alkarna, Almanak, Anılmak, Anırmak, Anlamak, Anmalık, Arabalı, Aranmak, Arılama, Arınmak, Arlanma, Bakılma, Bakınma, Balkıma, Banlama, Barınak, Barınma, Bırakma, Iralama, Kabarma, Kalamar, Kalınma, Kanırma, Kanlama, Karaman, Karılma, Karınma, Karlama, Kınlama, Makarna, Malkara, Markalı, Rakamlı,

6 Harfli Kelimeler

Abanma, Abrama, Aklama, Akraba, Alarma, Alınma, Amalık, Analık, Anamal, Anılma, Anırma, Ankara, Anlama, Araban, Araklı, Aralık, Aramak, Aranma, Arınma, Arkalı, Armalı, Bakara, Baklan, Balama, Balkan, Balkar, Balkır, Banmak, Baraka, Barlam, Iklama, Iramak, Kabala, Kabana, Kabara, Kalaba, Kamalı, Kamara, Kanama, Kanara,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abana, Ablak, Akala, Aklan, Akman, Akran, Alaka, Alarm, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Ambar, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Araba, Araka, Arama, Bakam, Bakan, Bakım, Bakır, Bakla, Bakma, Balar, Balık, Balkı, Banak, Banal, Banka, Banma, Barak, Baran, Barka, Bıkma, Irama,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alık, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Bakı, Bala, Bana, Bank, Bara, Barı, Bark, Irak, Kaba, Kala, Kama, Kana, Kanı, Kara, Karı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Bak, Bal, Ban, Bar, Ira, Irk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kıl, Kın, Kır, Lak, Lam, Lan, Mal, Nal, Nam, Nar, Rab, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, An, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.