BAKIRÖLÇER (TDK)

Ağaç direklerinin korunmasında kullanılan bakır sülfat çözeltilerinin bir ayraç yardımıyla renkölçümsel denetimini sağlayan dereceli deney tüpü.

Bakırölçer kelimesi baş harfi B son harfi R olan bir kelime. Başında B sonunda R olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi Ö , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı B sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

AYRAÇ Nedir?


1 . Cümle içinde geçen bir sözü, metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay veya köşeli biçimde işaret, parantez.
2 . Kalınan sayfayı belirlemek amacıyla kitapların arasına konulan ince, uzun karton parçası, bellik.

ÇÖZELTİ Nedir?

Çözünme sonucu ortaya çıkan madde.

DENET Nedir?


1 . Denetleme işi, teftiş.
2 . sinema, TV (***) Laboratuvar işlemi tamamlanmış bir filmin herhangi bir eksiği olup olmadığını anlamak için dağıtımcıya verilmeden önce incelenmesi.

DENETİM Nedir?

Denetleme: "Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."- Anayasa.

DENEY Nedir?


1 . Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe: "... kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz."- Anayasa.
2 . Deneyim, tecrübe: "Herkesin kendi deneyi ile bildiği bir gerçek vardır."- H. Taner.

DERECELİ Nedir?


1 . Derecesi olan: "Balkonda orta dereceli memurlar, zabitler, kadınlar..."- M. Ş. Esendal.
2 . Derecelere ayrılmış, kademeli: "Tek dereceli seçim."- .

DİREK Nedir?


1 . Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek: "Kayıkçı yelkeni açmak için ilkin direği yerine oturtmalıdır."- S. Birsel.
2 . Sütun.

KORU Nedir?

Bakımlı küçük orman: "Arkamda çam korularının parça parça neftîleştirdiği yeşil bir dağ."- R. H. Karay.

KORUN Nedir?

Üst derinin en dış tabakası: "Korun tabakası deriyi koruyan bir oluşumdur."- .

KORUNMA Nedir?

Korunmak işi: "En iyi korunma çaresi yeşil dal altlarına sinmeye kaldı!"- H. Taner.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

SÜLFAT Nedir?

Sülfürik asidin tuzu veya esteri.

YARDIM Nedir?


1 . Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet: "Bu, bir ricada bulunacak, bir yardım isteyecek sandı."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.
3 . Etki: "Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu."- N. Cumalı.
4 . Bağış, iane.

A B E I K L R R Ç Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Balçık, Balkır, Berrak, Brıçka, Çarklı, Çarlık, Kırbaç, Kölçer,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Bakır, Balık, Balkı, Bekar, Bıçak, Börek, Çaker, Çakıl, Çakır, Çalık, Çalkı, Çarık, Çıkar, Çıkra, Çırak, Çökel, Çörek, Kaçlı, Kalbı, Kalıç, Karlı, Kıble, Kıraç, Kırba, Lakçı, Ölçek, Ölçer,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akçe, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Arık, Arlı, Bakı, Bale, Barı, Bark, Beka, Bela, Berk, Böke, Böle, Börk, Çakı, Çalı, Çare, Çark, Çıra, Irak, Kabe, Kaçı, Kale, Kare, Karı, Kırç, Köle, Köre, Kral, Lake, Öbek, Ökçe, Örek, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Açı, Akı, Arı, Ark, Baç, Bak, Bal, Bar, Bek, Bel, Bre, Çak, Çal, Çar, Çek, Çöl, Ela, Elk, Erk, Ira, Irk, Kaç, Kal, Kar, Kel, Ker, Kıç, Kıl, Kır, Kör, Lak, Leb, Lök, Öke, Örk, Rab,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Al, Ar, Be, Çe, Ek, El, Er, Ke, La, Le, Öç, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.