BAKINMAK (TDK)


1 . Çevreye göz gezdirmek, araştırmak: "Şaşkın şaşkın etrafıma bakınırken rehberim beni otele soktu."- R. H. Karay.
2 . halk ağzında Muayene olmak.

Bakınmak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı B sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAŞTIRMA Nedir?


1 . Araştırmak işi, taharri.
2 . Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma: "Türkiye'nin nüfus patlaması konusunda yapılan araştırmalar ekonomik planlarımız için önemlidir."- .

ARAŞTIRMAK Nedir?


1 . Birini veya bir şeyi bulmak için bir yeri gözden geçirmek: "Odayı iyice araştırdım ama aradığımı bulamadım."- .
2 . Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.
3 . Bilimde ve sanatta yöntemli çalışmalar yapmak: "Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak."- Anayasa.

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

ETRAF Nedir?


1 . Yanlar, taraflar: "Her vakit oturdukları büyücek masanın etrafına yerleştiler."- P. Safa.
2 . Çevre: "Meçhul kadın korka korka etrafına bakındı."- A. Gündüz.
3 . Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu kimseler, yakınlar, muhit: "Ama derdini etrafına anlatamıyordu işte."- S. Ayverdi.

GEZDİRMEK Nedir?


1 . Birinin gezmesini sağlamak, dolaştırmak: "Kendisini seven, gezdiren büyük kızlar, ona abla kokusunu vermişlerdi."- O. C. Kaygılı.
2 . Tanıtmak amacıyla dolaştırmak: "Konuklara Ankara'yı gezdirdi."- .
3 . (-e, nsz) Bir şeyi başka bir şeyin üzerinde dolaştırarak dökmek: "Salataya yağ gezdirmek."- .
4 . (-i, -de) Sürterek, değdirerek hareket ettirmek: "Elini iki üç kere ıslak yüzünün üstünde gezdirdi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Bir şeyi herkesin alması için dolaştırmak, sunmak.
6 . (-i, -le) Herhangi bir biçimde giydirmek: "Beni eski kıyafetle gezdiriyor."- A. H. Tanpınar.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

MUAYENE Nedir?


1 . Bir kimsenin hasta olup olmadığını veya hastalığın ne olduğunu araştırma: "En son bir de kan muayenesi yaptılar."- S. F. Abasıyanık.
2 . Gözden geçirme, araştırma, yoklama, kontrol: "Gümrük muayenesi."- .

OTEL Nedir?

Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence vb. hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme: "Beyoğlu civarında bir otelde yatmıştım."- S. F. Abasıyanık.

REHBER Nedir?


1 . Kılavuz: "Şaşkın şaşkın etrafıma bakınırken rehberim beni otele soktu."- R. H. Karay.
2 . mecaz Birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan, yol gösteren kimse veya şey, delil: "Ben bunları düşünürken rehberim eliyle bir büyük bina gösterdi."- R. H. Karay.

ŞAŞKIN Nedir?


1 . Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş.
2 . Akılsız, sersem, budala.

A A B I K K M N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bakınmak,

7 Harfli Kelimeler

Bakınma, Kanıkma, Kınamak,

6 Harfli Kelimeler

Bakmak, Banmak, Bıkmak, Kakıma, Kanmak, Kınama,

5 Harfli Kelimeler

Akmak, Akman, Anmak, Bakam, Bakan, Bakım, Bakma, Banak, Banka, Banma, Bıkma, Kabak, Kaban, Kakım, Kakma, Kaman, Kanık, Kanka, Kanma, Makak,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akım, Akın, Akma, Aman, Anam, Anık, Anka, Anma, Bakı, Bana, Bank, Kaba, Kaka, Kama, Kana, Kanı, Kına, Mana,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ama, Ana, Anı, Bak, Ban, Kak, Kam, Kan, Kın, Nam,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Am, An,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.