BAKIMYURDU (TDK)

Yoksul ya da kimsesiz yaşlı ve sakatların barındırılıp bakıldıkları yurt, düşkünlerevi, bakımevi, °darülaceze.

Bakımyurdu kelimesi baş harfi B son harfi U olan bir kelime. Başında B sonunda U olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi M , altıncı harfi Y , yedinci harfi U , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi U . Başı B sonu U olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKIM Nedir?


1 . Bakma işi.
2 . Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: "Bahçe bakım ister."- .
3 . Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

BAKIMEVİ Nedir?

Bakıma gereksinimi olan kimselerin barındıkları kuruluş, bakımyurdu, °darülaceze.

BARI Nedir?

Bahçe, açık ağıl etrafındaki çit.

DÜŞKÜ Nedir?

Uğraşı.

DÜŞKÜN Nedir?


1 . Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, meraklı, tutkun: "Onlar kadar birbirine düşkün, birbirine uymuş bir çift daha ömrümde görmedim desem yeri vardır."- H. E. Adıvar.
2 . Geçim sıkıntısına düşmüş: "Eski arkadaşının düşkün bulunduğu hâlinden anlaşılıyordu."- R. H. Karay.
3 . Yoksulluk sebebiyle mutluluk ve refahını yitirmiş: "Zavallı, arabasını satmış, düşkün bir hâldeydi."- Y. K. Beyatlı.
4 . Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle çalışma gücünü yitirmiş.
5 . mecaz Değer ve onurunu yitirmiş.
6 . mecaz Kötü yola düşmüş, ahlaksız: "Emniyet memurları Beyoğlu'nun çalgılı bahçelerinden yüz yirmi düşkün kız derleyip toplamış."- Y. Z. Ortaç.

DÜŞKÜNLEREVİ Nedir?

Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, bakımyurdu, °darülaceze.

KİMSESİZ Nedir?


1 . Annesi babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse), sahipsiz: "Ocağın kimsesiz çocukları okuttuğunu da biliyordum."- F. R. Atay.
2 . Boş, ıssız, içinde kimse bulunmayan: "Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında / Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum."- N. F. Kısakürek.
3 . zarf Kimsesi olmadan.

SAKA Nedir?

Serçegillerden, başında ve boynunda kırmızı, sarı tüyler bulunan, güzel öttüğü için kafeste beslenen küçük bir kuş (Carduelis carduelis).

SAKAT Nedir?


1 - Vücudunda hasta ya da eksik bir yanı olan (canlı).
2 - Bozuk ya da eksik (şey).

YAŞLI Nedir?

(Göz için) Yaşla dolmuş.

YOKSUL Nedir?


1 . Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), yoksuz, fakir, fukara, zengin, varsıl karşıtı: "Onu ... zavallı, yoksul çevresinde bırakıp gidebileceğini hiç düşünmüyordu."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz İstenilen nitelikte ve özellikte olmayan, yetersiz: "Yazılarını okudum, sözlerini dinledim, bilgice onu biraz yoksul buldum."- M. Ş. Esendal.

YURT Nedir?


1 . Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan: "Türk yurduna Türkiye denir."- .
2 . Memleket: "Gerideki yurdunu on beş günden fazla boş bırakmak istemez."- F. R. Atay.
3 . Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum: "Güçsüzler yurdu."- .
4 . Göçebe Türklerin oturduğu çadır.
5 . Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer.
6 . mecaz Diyar: "Bu köy pehlivanlar yurdudur."- .
7 . mecaz Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan.
8 . halk ağzında Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer.
9 . eskimiş Sahip olunan arazi, emlak.

A B D I K M R U U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Buydurmak,

8 Harfli Kelimeler

Buydurma, Buyurmak, Duyurmak, Uydurmak,

7 Harfli Kelimeler

Buyurma, Duyurma, Kudurma, Uydurma,

6 Harfli Kelimeler

Baryum, Burkma, Burmak, Buymak, Buyruk, Durmak, Duymak, Kambur, Kurmay, Kuruma, Radyum, Uyarım, Uyumak, Yardım, Yukarı, Yumruk,

5 Harfli Kelimeler

Ayrık, Ayrım, Bakım, Bakır, Bayır, Bayrı, Bıkma, Budak, Burak, Burma, Buruk, Buyma, Buyur, Dubar, Dumur, Durak, Durma, Duruk, Durum, Duyar, Duyma, Duyum, Irmak, Kayır, Kıray, Kırba, Kırma, Kıyam, Kıyma, Kubur, Kumar, Kumru, Kuram, Kurma, Kurum, Kurya, Kuyum, Rakım, Rumba, Uyarı,

4 Harfli Kelimeler

Abuk, Adım, Akım, Akur, Arık, Ayık, Ayrı, Bakı, Barı, Bark, Bura, Buru, Darı, Daru, Dayı, Dram, Duba, Duka, Duma, Duru, Duyu, Irak, Kadı, Kamu, Karı, Kayı, Kıya, Kuma, Kura, Kuru, Kuyu, Mark, Rakı, Ruam, Ruba, Umar, Umur, Uray, Urba, Uruk,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Akı, Arı, Ark, Ayı, Bad, Bak, Bar, Bay, Dam, Dar, Dua, Duy, Ira, Irk, Kam, Kar, Kay, Kır, Kum, Kur, Rab, Ram, Ray, Rum, Umu, Yad, Yak, Yar, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ak, Am, Ar, Ay, Bu, Ra, Ur, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.