BAKICILIK (TDK)


1 . Bakıcı olma durumu.
2 . Falcılık: "Bu bakıcılık sanatı boyacı küpü değildir ki kızım, daldırayım da istediğim boyda sana iş çıkarayım."- H. R. Gürpınar.

Bakıcılık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi C , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKICI Nedir?


1 . Bakma işiyle görevlendirilen kimse: "Ustanın anası yatalak oldu, yanına başka bir bakıcı kocakarı tuttum."- A. Gündüz.
2 . Genellikle çocuk, yaşlı ve hastalara bakma işiyle görevli kimse.
3 . Yeme içme, barınma ve eğitim karşılığında bakıcılık görevi yapan kimse.
4 . Bir şeyi satın almayı düşünmeden yalnızca bakarak ilgilenen kimse: "Anlaşılıyor, alıcı değil, bakıcısın. Alıcı suratı yok sende pek."- H. Taner.
5 . Yabancı ülkede bir aile yanında kalarak eğitimini sürdüren ve aynı zamanda o evin çocuklarına bakan kimse.
6 . Falcı: "Bakıcılara, niyet kuyularına, Tezveren Dede'ye gitti."- Ö. Seyfettin.

BAKICILIK Nedir?


1 . Bakıcı olma durumu.
2 . Falcılık: "Bu bakıcılık sanatı boyacı küpü değildir ki kızım, daldırayım da istediğim boyda sana iş çıkarayım."- H. R. Gürpınar.

BOYACI Nedir?


1 . Boya satan kimse.
2 . Boyama işini, boyacılığı meslek edinen kimse: "Sallıyor boyacı çocuğu fırçasını."- S. F. Abasıyanık.
3 . Boya satılan dükkân: "Ben elimde bir gazete ile boyacıda oturuyordum."- P. Safa.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FALCI Nedir?

Fala bakmayı kendine geçim yolu yapan kimse: "Falcılar, gelecekte olacakları bir bir bilir ve söyler."- A. Ş. Hisar.

FALCILIK Nedir?


1 . Falcının işi, bakıcılık.
2 . argo Falın daha iyi çıkması için kişinin mücevherlerini kullanmak isteyip, dalgınlıktan yararlanarak çalma işi.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

A B C I I I K K L Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Bakıcılık,

8 Harfli Kelimeler

Akıcılık,

7 Harfli Kelimeler

Bacılık, Kılıbık,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Akılcı, Bakıcı, Ilıcak, Kalıcı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Aklık, Alıcı, Balcı, Balık, Balkı, Bıcıl, Cıbıl, Ilıca, Kalbı, Kalcı, Kalık, Kılık,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alık, Bacı, Bakı, Cılk, Ilık,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Bak, Bal, Cık, Kak, Kal, Kıl, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.