BAHTSIZ (TDK)

Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz: "Bu, korkunç bir çocukluğun, sefil, bahtsız bir çocukluğun devamıdır."- S. F. Abasıyanık.

Bahtsız kelimesi baş harfi B son harfi Z olan bir kelime. Başında B sonunda Z olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi T , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi Z . Başı B sonu Z olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAHT Nedir?

Talih, kut, °felek, °şans.

BAHTSIZ Nedir?

Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz: "Bu, korkunç bir çocukluğun, sefil, bahtsız bir çocukluğun devamıdır."- S. F. Abasıyanık.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

ÇOCUKLU Nedir?

Çocuğu olan: "O da eski karısından iki veya üç çocuklu bir duldu."- F. R. Atay.

DEVA Nedir?

İlaç, çare: "Deva bulmaz bir can kaygısına düşer."- F. R. Atay.

DEVAM Nedir?


1 . Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme.
2 . Bir yere belli bir amaçla, gereken zamanlarda gitme: "Devam zorunludur."- .
3 . Ek, parça.
4 . ünlem "Kesme, sürdür" anlamında kullanılan bir söz.

KORKUNÇ Nedir?


1 . Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş: "Bizi buraya getiren arabacı yolda birtakım korkunç şeyler söyledi."- H. R. Gürpınar.
2 . Herhangi bir özelliğiyle şaşkınlık veren.
3 . Çok aşırı, pek çok, güçlü, şiddetli: "Kendini korkunç bir pehlivan sanırmış ki adını Çelikkol koymuş."- M. Ş. Esendal.

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

MUTSUZ Nedir?

Mutlu olmayan, bedbaht.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SEFİL Nedir?


1 . Sefalet çeken, yoksul: "Bu, korkunç bir çocukluğun, sefil, bahtsız bir çocukluğun devamıdır."- S. F. Abasıyanık.
2 . Alçak: "Süfli gayeler, kütleleri ya oldukları yere mıhlayan ve bir arpa boyu ileri götürmeyen sefil isteklerdir."- S. Ayverdi.

TALİ Nedir?

İkinci derecede olan, ikincil.

TALİH Nedir?

Şans: "Bir talih eseri olarak ondan gelen cevap benim kendi bulduklarımı tuttu."- R. N. Güntekin.

TALİHSİZ Nedir?

Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız (kimse): "Alın yazısı bu masum ve talihsizi idama mahkûm etmişti."- H. R. Gürpınar.

A B H I S T Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bahtsız,

5 Harfli Kelimeler

Bastı, Satıh, Zabıt,

4 Harfli Kelimeler

Baht, Bası, Batı, Bazı, Satı, Tazı, Zatı,

3 Harfli Kelimeler

Ası, Ast, Azı, Bas, Bat, Baz, Hab, Has, Hat, Haz, Hız, Sah, Saz, Tab, Tas, Tıs, Zat, Zıh, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, As, At, Az, Ha, Ih, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.