BAHADIR (TDK)

Savaşlarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren kimse, batur.

Bahadır kelimesi baş harfi B son harfi R olan bir kelime. Başında B sonunda R olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi D , altıncı harfi I , yedinci harfi R . Başı B sonu R olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BATUR Nedir?

Bahadır.

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

GÜCÜ Nedir?

Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SAVA Nedir?


1 . Haber.
2 . Muştu.

SAVAŞ Nedir?


1 . Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk.
2 . Uğraşma, kavga, mücadele.
3 . Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele: "Kartallarla leyleklerin savaşı."- .
4 . Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele: "Veremle savaş."- .

ÜSTÜNLÜK Nedir?

Üstün olma durumu, faikiyet, rüçhan, avantaj: "Bunlar kendilerini kıskançlık gibi, üstünlük gibi gençlik hislerine kaptıran hanımlardı."- A. Ş. Hisar.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YILMA Nedir?

Yılmak işi.

YILMAZ Nedir?

Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan.

YİĞİTLİK Nedir?

Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret: "Türk yiğitliği destanları, kendilerine layık olacağı kadar yazılabilmiş değildir."- A. Ş. Hisar.

A A B D H I R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bahadır,

5 Harfli Kelimeler

Bahar, Barda, Harbı,

4 Harfli Kelimeler

Abra, Ahar, Ahdı, Ahır, Arda, Bara, Barı, Daha, Dara, Darı, Hara,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ada, Aha, Ara, Arı, Bad, Bar, Dah, Dar, Hab, Had, Har, Hır, Ira, Rab, Rıh,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ah, Ar, Ha, Ih, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.