BAHÇECİ (TDK)

Çiçek, ağaç ve sebze yetiştirme işiyle uğraşan kimse.

Bahçeci kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi E , altıncı harfi C , yedinci harfi İ . Başı B sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SEBZE Nedir?

Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, göverti, sebzevat, zerzevat.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

YETİŞTİRME Nedir?


1 . Yetiştirmek işi.
2 . Birinin koruyuculuğunda yetişen kimse.

A B C E H Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bahçeci,

5 Harfli Kelimeler

Acibe, Bahçe,

4 Harfli Kelimeler

Heba, Hibe,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ace, Ahi, Baç, Hab, Hac, Haç, Hiç,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ah, Be, Ce, Çe, Eh, Ha, He, İç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.