BADİK (TDK)


1 . Ördek.
2 . Palaz.
3 . sıfat Kısa boylu: "Badik kızların yanı sıra perçemli öğrenciler geçiyordu."- S. F. Abasıyanık.

Badik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K . Başı B sonu K olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYLU Nedir?


1 . Boyu olan.
2 . Boyu benzerlerinden uzun olan: "Sahneye birbirinden enli ve boylu dört taze birbiri ardınca girdi."- H. E. Adıvar.

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

ÖĞRENCİ Nedir?


1 . Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, talebe, şakirt.
2 . Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse: "Kant'ın öğrencisi."- .
3 . Özel ders alan kimse.

ÖRDEK Nedir?


1 . Perde ayaklılardan, evcil ve yabani türleri bulunan su kuşu (Anas): "Üç ördek onları görünce paytak paytak kaçıştılar."- H. Taner.
2 . Yataktan kalkamayacak durumdaki erkek hastaların içine idrarlarını yaptıkları kap, lazımlık, oturak.
3 . argo Otobüs ve minibüs sürücülerinin yollardan aldıkları yolcular için kullandıkları bir söz.
4 . argo Hile ile para sızdırılacak kimse, enayi.

PALA Nedir?


1 . Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir tür kılıç: "Belindeki kısa palasıyla ve omuzunda gri tüfeğiyle masanın kenarına oturdu."- F. R. Atay.
2 . Kürek vb. araçların, enli ve yassı bölümü.
3 . Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş veya kereste.

PALAZ Nedir?

Kaz, ördek, güvercin vb. bazı kuş yavrularının civcivlikten sonraki durumu: "Sarı yaylam bu yıl da seni yaylayamadım / Ala kar iken palazların avlayamadım"- Halk türküsü.

PERÇEM Nedir?


1 . Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı.
2 . Yele: "At perçemi."- .
3 . Kâkül: "Selma alnına düşen bir perçemi eliyle kaldırıyor."- A. İlhan.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

A B D K İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Badik,

4 Harfli Kelimeler

Badi, Baki, Diba, İbda,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Adi, Bad, Bak, Dik, İka,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ak, Ki,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.