BACAKSIZ (TDK)


1 . Bacağı olmayan.
2 . mecaz Bacakları kısa olan, kısa boylu, bodur.
3 . ünlem Yaşından büyük işlere kalkışan çocuklara söylenen bir söz: "Bakın şu bacaksıza! Seni bacaksız seni!"- .

Bacaksız kelimesi baş harfi B son harfi Z olan bir kelime. Başında B sonunda Z olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi C , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z . Başı B sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BACA Nedir?


1 . Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol: "Kırlangıçlar daha çok sahildeki apartmanların bacalarında, pencere pervazlarında barınıyorlar."- H. Taner.
2 . Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği.
3 . halk ağzında Çatı penceresi.

BACAK Nedir?


1 . Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü: "Yorgun vücudunu zahmetle taşıyan ince bacakları üstünde doğruldu."- P. Safa.
2 . anatomi Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ.
3 . Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak: "Masanın bacağı."- .
4 . Oyun kâğıtlarında oğlan, vale.

BACAKSIZ Nedir?


1 . Bacağı olmayan.
2 . mecaz Bacakları kısa olan, kısa boylu, bodur.
3 . ünlem Yaşından büyük işlere kalkışan çocuklara söylenen bir söz: "Bakın şu bacaksıza! Seni bacaksız seni!"- .

BODUR Nedir?

Enine göre boyu kısa ve tıknaz: "Bir av arıyormuş gibi tereddütlü adımlarla bodur böğürtlen dallarını hışırdatarak şoseye indi."- Ö. Seyfettin.

BOYLU Nedir?


1 . Boyu olan.
2 . Boyu benzerlerinden uzun olan: "Sahneye birbirinden enli ve boylu dört taze birbiri ardınca girdi."- H. E. Adıvar.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

KALKIŞ Nedir?

Kalkma işi.

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÜNLEM Nedir?


1 . Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida: Ah! oh! şak, çat vb.
2 . Ünlem işareti.

YAŞINDA Nedir?

bir yaşında: "Çocuk daha yaşında değil."- .

A A B C I K S Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bacaksız,

7 Harfli Kelimeler

Bacasız, Cakasız,

6 Harfli Kelimeler

Abasız, Kasacı, Kısaca, Sabıka,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Bacak, Basak, Basık, Baskı, Kabız, Kabza, Sabık, Sakız, Sazak, Sazcı, Sıcak, Sızak,

4 Harfli Kelimeler

Asık, Askı, Azca, Azık, Baca, Bacı, Bakı, Baks, Bası, Baza, Bazı, Caba, Caka, Iska, Kaba, Kasa, Kaza, Kazı, Kısa, Saba, Saka,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Aka, Akı, Aks, Asa, Ası, Ask, Aza, Azı, Bak, Bas, Baz, Caz, Cık, Cıs, Cız, Kas, Kaz, Kız, Sac, Sak, Saz, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, As, Az,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.