BAŞYAZARLIK (TDK)


1 . Başyazar olma durumu, başmuharrirlik, sermuharrirlik: "Gazetecilikten, fıkracılıktan hatta bir iki yılda başyazarlıktan hevesimi çoktan almıştım."- H. Taner.
2 . Başyazarın görevi, başmuharrirlik, sermuharrirlik.

Başyazarlık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A , altıncı harfi Z , yedinci harfi A , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞMUHARRİR Nedir?

Başyazar: "Birden, koridordan geçen başmuharririn emirler veren sesi işitildi."- H. R. Gürpınar.

BAŞMUHARRİRLİK Nedir?

Başyazarlık: "Refik Halit Yeni Mecmua'da başmuharrirlik ediyordu."- F. R. Atay.

BAŞYAZAR Nedir?

Bir gazete veya derginin başyazılarını yazan kimse, başmuharrir, sermuharrir: "Tanin gazetesine ve başyazarına pek şiddetli bir dille çatmaktan kendimi alamamıştım."- Y. K. Karaosmanoğlu.

BAŞYAZARLIK Nedir?


1 . Başyazar olma durumu, başmuharrirlik, sermuharrirlik: "Gazetecilikten, fıkracılıktan hatta bir iki yılda başyazarlıktan hevesimi çoktan almıştım."- H. Taner.
2 . Başyazarın görevi, başmuharrirlik, sermuharrirlik.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FIKRA Nedir?


1 . Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâyecik: "Nasrettin Hocanın hemen bütün fıkraları insanla vicdan arasındaki münasebete ilişkindir."- B. Felek.
2 . edebiyat Köşe yazısı: "Dişimi sıkıp da altı yedi fıkra birden çıkartırsam gazetenin yazıları aksamayacaktı."- Ç. Altan.
3 . hukuk Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her biri: "Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayınların izin sistemine bağlanmasına engel değildir."- Anayasa.
4 . Paragraf.
5 . eskimiş, anatomi Omur.

FIKRACI Nedir?


1 . Fıkra anlatan kimse.
2 . Köşe yazarı: "Bir gazeteci, bir fıkracı olsaydı, bir sütun yazar, kıskandığı bir adama veriştirirdi."- S. F. Abasıyanık.

FIKRACILIK Nedir?

Fıkra söyleme veya yazma işi: "Gazetecilikten, fıkracılıktan hatta bir iki yılda başyazarlıktan hevesimi çoktan almıştım."- H. Taner.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

HATTA Nedir?


1 . Bile, hem de: "Bunlar çok sağlam hatta en sağlam devlet eshamından sayılır."- E. E. Talu.
2 . zarf (ha'tta:) Üstelik, ayrıca: "Dördü de buna inanmak istiyor hatta için için inanıyorlardı."- T. Buğra.

HEVES Nedir?


1 . İstek, eğilim, arzu, şevk: "Küçüklüğünden beri bütün hevesi bahriyede idi."- H. Taner.
2 . Gelip geçici istek.

SERMUHARRİR Nedir?

Başyazar.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

A A A B I K L R Y Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Başyazarlık,

9 Harfli Kelimeler

Azarlayış, Karalayış,

8 Harfli Kelimeler

Arabalık, Başyazar, Bayraklı, Kabaralı, Karayazı, Kayabaşı, Yaşarlık, Yazarlık,

7 Harfli Kelimeler

Arabalı, Arabaşı, Arşıala, Ayazlık, Başaklı, Başyazı, Kabarış, Karabaş, Kaşarlı, Yakarış, Yalabık, Yaraşık,

6 Harfli Kelimeler

Akraba, Akyazı, Alabaş, Araklı, Aralık, Arayış, Arkalı, Ayaklı, Ayarlı, Aybaşı, Azalış, Bakara, Bakaya, Balayı, Balkar, Balkır, Baraka, Başarı, Başlık, Bayrak, Bazalı, Kabala, Kabara, Kalaba, Karalı, Karaya, Kazalı, Kazara, Kılbaz, Razakı, Şarklı, Yakalı, Yakarı, Yakaza, Yalaka, Yaralı, Yarlık, Yaşlık, Yazıla, Yazlık,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abaza, Ablak, Abraş, Akala, Akbaş, Alaka, Alaza, Albay, Alkış, Araba, Araka, Arıza, Aşlık, Aylak, Aylık, Ayrık, Azlık, Bakır, Bakış, Bakla, Balar, Balık, Balkı, Balya, Barak, Barış, Barka, Başak, Başka, Başlı, Bayır, Bayrı, Bazal, Kabız, Kabza, Kalay, Kalbı, Kalış, Kalya,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Akar, Akıl, Akış, Aklı, Alay, Alaz, Alık, Alış, Arak, Araz, Arık, Arış, Arız, Arka, Arlı, Arya, Aşar, Aşık, Ayak, Ayal, Ayar, Ayaş, Ayaz, Ayık, Ayla, Aylı, Ayrı, Azar, Azık, Azış, Bakı, Bala, Bara, Barı, Bark, Baza, Bazı, Irak,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Ara, Arı, Ark, Arş, Arz, Aşı, Aşk, Aya, Ayı, Aza, Azı, Bak, Bal, Bar, Baş, Bay, Baz, Ira, Irk, Irz, Kal, Kar, Kaş, Kay, Kaz, Kıl, Kır, Kış, Kız, Lak, Laz, Rab, Ray, Şak, Şal, Şaz,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ar, Aş, Ay, Az, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.