BAŞYAZAR (TDK)

Bir gazete veya derginin başyazılarını yazan kimse, başmuharrir, sermuharrir: "Tanin gazetesine ve başyazarına pek şiddetli bir dille çatmaktan kendimi alamamıştım."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Başyazar kelimesi baş harfi B son harfi R olan bir kelime. Başında B sonunda R olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A , altıncı harfi Z , yedinci harfi A , sekizinci harfi R . Başı B sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞMUHARRİR Nedir?

Başyazar: "Birden, koridordan geçen başmuharririn emirler veren sesi işitildi."- H. R. Gürpınar.

BAŞYAZAR Nedir?

Bir gazete veya derginin başyazılarını yazan kimse, başmuharrir, sermuharrir: "Tanin gazetesine ve başyazarına pek şiddetli bir dille çatmaktan kendimi alamamıştım."- Y. K. Karaosmanoğlu.

BAŞYAZI Nedir?

Gazete ve dergilerde ilk sütuna veya birinci sayfaya konulan önemli yazı, başmakale.

ÇATMA Nedir?


1 . Çatmak işi.
2 . Provada geçici olarak bir giysiye iliştirilmiş olan parça.
3 . Duvarları ağaç gövdesinden birbirine takılarak ve çivisiz olarak yapılan yayla evi, Yörük çadırı.
4 . Bir çeşit döşemelik kumaş: "Sonra o çatma örtülü minderin üstüne oturmuş, albayın İstanbul hakkındaki suallerine kısa kısa cevap vermişti."- H. E. Adıvar.
5 . Ahşap yapılarda ağaç iskeletin temel parçaları.
6 . Semerin ağaç kısmı.
7 . Heykel yapımında çamuru ayakta tutan tel iskelet.

ÇATMAK Nedir?


1 - Değnek, kılıç, tüfek gibi uzun şeylerden birkaç tanesini, tepelerinden birbirine çaprazlama dayayarak durdurmak.
2 - (Kereste vb. gereci) Birbirine tutturmak.
3 - Bir şeyi yapmak için gerekli parçaları bir araya getirmek.
4 - (Yükü hayvana) İki yanlı yüklemek.
5 - (Yemeni, çatkı, yazma gibi şeyleri başa) Bağlamak.
6 - (Kaş, yüz için) Sertlik, öfke bildiren bir duruma sokmak.
7 - Üzücü olaylarla karşılaşmak.
8 - Birine sert sözler söylemek ya da yazılar yazmak.
9 - Rastlamak, tesadüf etmek.

DERGİ Nedir?

Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua: "Yanında getirdiği dergileri çıkardı; karıştırmaya, okumaya başladı."- M. Ş. Esendal.

GAZETE Nedir?


1 . Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın: "Kahvelerde ikinci bir oyalanma yolu, gazetelerdi."- N. Cumalı.
2 . Bu yayının yönetildiği, hazırlandığı, basıldığı yer: "Her gün gazeteye uğruyordu."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SERMUHARRİR Nedir?

Başyazar.

ŞİDDETLİ Nedir?


1 . Etkisi çok olan, zorlu: "Bir aralık rahmetli babam şiddetli bir romatizmaya tutulmuştu."- F. R. Atay.
2 . Hızlı: "Şiddetli yağmurun damlaları camı dövüyordu."- R. Enis.
3 . Aşırı: "Şiddetli geçimsizlik."- .

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A A B R Y Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Başyazar,

5 Harfli Kelimeler

Abaza, Abraş, Araba, Yaraş, Yazar,

4 Harfli Kelimeler

Abra, Araz, Arya, Aşar, Ayar, Ayaş, Ayaz, Azar, Bara, Baza, Yaba, Yara, Yaşa, Zara,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ara, Arş, Arz, Aya, Aza, Bar, Baş, Bay, Baz, Rab, Ray, Şaz, Yar, Yaş, Yaz, Zar,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ar, Aş, Ay, Az, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.