BAŞVURU (TDK)


1 . Başvurma işi, müracaat.
2 . Bilgi sahibi olmak için bir kaynağı kullanma, bilgiye ulaşma, referans: "Başvuru kitapları."- .

Başvuru kelimesi baş harfi B son harfi U olan bir kelime. Başında B sonunda U olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi V , beşinci harfi U , altıncı harfi R , yedinci harfi U . Başı B sonu U olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞVURMA Nedir?

Başvurmak işi, müracaat: "Bunu sağlamak için her çareye başvurması bundandır."- H. Taner.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

KİTAP Nedir?


1 . Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü: "Ona son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum."- A. Ş. Hisar.
2 . Herhangi bir konuda yazılmış eser: "Acaba bir edebiyat kitabında hazır bir tarif bulamaz mıyız?"- F. R. Atay.
3 . Kutsal kitap.

KULLANMA Nedir?

Kullanmak işi, istimal: "Deri gibi sert, yayvan tandır ekmeğine alışmıştı; yer sofrasında bunu kaşık, çatal yerine dürümleyerek kullanmayı beceriyordu."- R. H. Karay.

MÜRACAAT Nedir?


1 - Başvuru.
2 - Danışma.
3 - Herhangi bir yapıttan yararlanma.

REFERANS Nedir?


1 . Tavsiye mektubu.
2 . Kaynak.
3 . Tavsiye.

SAHİ Nedir?

Gerçekten, gerçek olarak: "Sahi dedikleri kadar güzelmiş! Siz onu görmediniz mi sahi!"- .

ULAŞMA Nedir?

Ulaşmak durumu: "On yedinci yüzyıldan beri Batı Yeni Çağa ulaşma yolundadır."- F. R. Atay.

A B R U U V Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Başvuru,

5 Harfli Kelimeler

Vuruş,

4 Harfli Kelimeler

Bura, Buru, Ruba, Şura, Şura, Şuur, Urba, Vuru,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Arş, Bar, Baş, Bav, Rab, Şua, Var,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ar, Aş, Av, Bu, Ra, Şu, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.