BAŞUZMANLIK (TDK)


1 . Başuzman olma durumu.
2 . Başuzmanın görevi.

Başuzmanlık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi U , beşinci harfi Z , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞUZMAN Nedir?

En yüksek düzeyde bulunan uzman.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

A A B I K L M N U Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Başuzmanlık,

9 Harfli Kelimeler

Buzlanmak, Buzlaşmak, Kuşanılma, Uzanılmak,

8 Harfli Kelimeler

Azmanlık, Başuzman, Bulanmak, Bulaşkan, Bulaşmak, Bunalmak, Buzlanma, Buzlaşma, Kabzımal, Munkabız, Namazlık, Şabanlık, Şamanlık, Uzanılma, Uzlaşmak, Uzmanlık,

7 Harfli Kelimeler

Akışmaz, Alınmak, Alışkan, Alışmak, Almaşık, Anılmak, Anlaşık, Anmalık, Aşılmak, Aşınmak, Aşınmaz, Azışmak, Bakılma, Bakınma, Bakışma, Balkıma, Başaklı, Bulamak, Bulanık, Bulanış, Bulanma, Bulaşık, Bulaşma, Bunalım, Bunalış, Bunalma, Bunamak, Kalınma, Kaşınma, Kazanım, Kazanış, Kazılma, Kazınma, Kınlama, Kışlama, Kubaşma, Kumaşlı, Kumbaşı, Kuşanma, Maşalık,

6 Harfli Kelimeler

Abanış, Abluka, Akışma, Alaşım, Alınma, Alışma, Amalık, Analık, Anılma, Aşılma, Aşınma, Azalış, Azışma, Baklan, Balkan, Banmak, Başkan, Başlık, Başmak, Başmal, Bazalı, Bazuka, Bulama, Bulmak, Bunama, Bunmak, Iklama, Kamalı, Kaşıma, Kazalı, Kazıma, Kılbaz, Kınama, Kumalı, Kuşbaz, Maaşlı, Mablak, Makbul, Makbuz, Manalı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Akbaş, Aklan, Akman, Akmaz, Akşam, Akşın, Alkan, Alkım, Alkış, Almak, Alman, Almaş, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Anzak, Aşkın, Aşlık, Aşmak, Azlık, Azmak, Azman, Bakam, Bakan, Bakım, Bakış, Bakla, Bakma, Balık, Balkı, Banak, Banal, Banaz, Banka, Banma, Başak,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abuk, Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Akma, Alan, Alaz, Alık, Alım, Alın, Alış, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anız, Anka, Anma, Aşık, Aşım, Aşma, Azık, Azış, Azma, Bakı, Bala, Bana, Bank, Baza, Bazı, Blum, Bluz, Bula, Kaba, Kala,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abu, Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Aşı, Aşk, Aza, Azı, Bak, Bal, Ban, Baş, Baz, Bul, Bun, Buz, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kaz, Kıl, Kın, Kış, Kız, Kul, Kum, Kuş, Kuz, Lak, Lam, Lan, Laz, Mal, Maş, Muş,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, An, Aş, Az, Bu, La, Şu, Un, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.