BAŞSAVCILIK (TDK)


1 . Başsavcı olma durumu.
2 . Başsavcının görevi.
3 . Başsavcının makamı.

Başsavcılık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi S , beşinci harfi A , altıncı harfi V , yedinci harfi C , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞSAVCI Nedir?

En üst düzeydeki savcı.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

A A B C I I K L S V Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Başsavcılık,

8 Harfli Kelimeler

Abacılık, Başsavcı, Sabıkalı, Savcılık,

7 Harfli Kelimeler

Avcılık, Bacaklı, Bacılık, Basaklı, Basılış, Baskıcı, Baskılı, Başaklı, Başkası, Başlıca, Cılkava, Kasılış, Kavalcı, Kısalış,

6 Harfli Kelimeler

Ablacı, Acıkış, Acıklı, Acılık, Akılcı, Akışlı, Alışık, Alışkı, Asılış, Askıcı, Askılı, Aşıklı, Bakıcı, Basıcı, Basıla, Basılı, Başlık, Cakalı, Cavlak, Cıvalı, Ilıcak, Işılak, Kalıcı, Kasacı, Kasalı, Kısaca, Lakacı, Sabıka, Sakalı, Savacı, Sıkıca, Sılacı, Sıvacı, Sıvalı, Slavca, Şakacı,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Abalı, Ablak, Acılı, Akbaş, Akıcı, Alıcı, Alkış, Asılı, Asklı, Aslık, Aşıcı, Aşılı, Aşlık, Avlak, Bacak, Bakış, Bakla, Balcı, Balık, Balkı, Basak, Basık, Basış, Baskı, Başak, Başka, Başlı, Bavcı, Bavlı, Bıcıl, Bıkış, Cıbıl, Cıvık, Ilıca, Islak, Islık, Kalas, Kalbı, Kalcı,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akıl, Akış, Aklı, Akva, Alık, Alış, Asal, Asık, Asıl, Askı, Asla, Aşık, Aval, Avcı, Baca, Bacı, Bakı, Baks, Bala, Bası, Caba, Caka, Cılk, Cıva, Ilık, Isıl, Iska, Işık, Işıl, Işkı, Kaba, Kala, Kasa, Kısa, Klas, Laka, Lava, Saba, Saka,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Aka, Akı, Aks, Ala, Asa, Ası, Ask, Aşı, Aşk, Bak, Bal, Bas, Baş, Bav, Cık, Cıs, Isı, Kal, Kas, Kaş, Kav, Kıl, Kış, Lak, Lav, Sac, Sak, Sal, Sav, Sık, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, As, Aş, Av, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.