BAŞPİSKOPOS (TDK)

Katoliklerde piskoposların başı olan din adamı.

Başpiskopos kelimesi baş harfi B son harfi S olan bir kelime. Başında B sonunda S olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi P , beşinci harfi İ , altıncı harfi S , yedinci harfi K , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi P , onuncu harfi O , onbirinci harfi S . Başı B sonu S olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

ADAMI Nedir?

bir işi ustalıkla yapan.

KATOLİK Nedir?


1 . Roma kilisesinin kendine verdiği ad.
2 . Hristiyanlığın mezheplerinden biri.
3 . Katolik mezhebinden olan kimse.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PİSKOPOS Nedir?

Katoliklerde, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden, papazlığın en yüksek aşamasında olan din görevlisi.

A B K O O P P S S İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Başpiskopos,

8 Harfli Kelimeler

Piskopos,

5 Harfli Kelimeler

Apiko, Apoşi, Apsis, Basso, Kasis, Okapi, Pikap,

4 Harfli Kelimeler

Abis, Akis, Aksi, Baki, Baks, Boks, İpka, İşba, Kaos, Kosa, Koşa, Paso, Piko, Pipo, Popo, Posa, Sabi, Sabo, Saik, Saki, Sako, Soba, Sopa, Şaki, Şasi,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Aks, Asi, Ask, Aşk, Bak, Bap, Bas, Baş, Boa, Bok, Bop, Boş, İka, İsa, Kap, Kas, Kaş, Kip, Oba, Pak, Pas, Pik, Pis, Pop, Pos, Sak, Sap, Sik, Sis, Ski, Sos, Şak, Şap, Şia, Şip, Şok,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, As, Aş, İp, İs, İş, Ki, Ok, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.