BAŞPAPAZLIK (TDK)


1 . Başpapaz olma durumu.
2 . Başpapazın görevi.
3 . Başpapazın sorumluluğunda olan bölge.

Başpapazlık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi P , beşinci harfi A , altıncı harfi P , yedinci harfi A , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞPAPAZ Nedir?

Bazı kiliselerin papazlarına, öteki papazlara göre bir üstünlük veren unvan.

BÖLGE Nedir?


1 . Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler."- Anayasa.
2 . Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye: "Bel bölgesi. Koltuk altı bölgesi."- .

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SORU Nedir?


1 . Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual: "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!"- O. S. Orhon.
2 . Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

SORUM Nedir?

Sorumluluk: "Başkalarının okuyacağı bir yazıyı yazarken o yazının bize ne türlü bir sorum yüklediğini hiçbir vakit hatırdan çıkarmamalıyız."- O. V. Kanık.

SORUMLU Nedir?

Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan (kimse), mesul: "Ailede başkan odur, kararları o alır, hepimizin geleceğinin sorumlusu ve güvencesi odur."- H. Taner.

A A A B I K L P P Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Başpapazlık,

8 Harfli Kelimeler

Başpapaz, Papazlık,

7 Harfli Kelimeler

Apaşlık, Başaklı, Papalık, Paşalık, Şapkalı,

6 Harfli Kelimeler

Alabaş, Alpaka, Apalak, Apışak, Azalış, Azaplı, Başlık, Bazalı, Kabala, Kalaba, Kapalı, Kazalı, Kılbaz, Paşalı, Şaplak,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abaza, Ablak, Akala, Akbaş, Alaka, Alaza, Alkış, Aşlık, Azlık, Bakış, Bakla, Balık, Balkı, Başak, Başka, Başlı, Bazal, Kabız, Kabza, Kalbı, Kalıp, Kalış, Kapış, Kaplı, Kaşlı, Kazıl, Kışla, Klapa, Lakap, Palaz, Papak, Papaz, Plaka, Plaza, Şalak, Şapka, Şaplı, Şıpka, Zıpka,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akıl, Akış, Aklı, Alaz, Alık, Alış, Apak, Apaş, Apaz, Apış, Aşık, Azap, Azık, Azış, Bakı, Bala, Baza, Bazı, Kaba, Kala, Kalp, Kapı, Kaza, Kazı, Laka, Lapa, Laza, Pala, Papa, Paşa, Pazı, Plak, Şaka,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Alp, Aşı, Aşk, Aza, Azı, Bak, Bal, Bap, Baş, Baz, Kal, Kap, Kaş, Kaz, Kıl, Kış, Kız, Lak, Lap, Laz, Pak, Pal, Şak, Şal, Şap, Şaz, Şık, Şıp, Zıp,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Aş, Az, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.