BAŞPAPAZ (TDK)

Bazı kiliselerin papazlarına, öteki papazlara göre bir üstünlük veren unvan.

Başpapaz kelimesi baş harfi B son harfi Z olan bir kelime. Başında B sonunda Z olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi P , beşinci harfi A , altıncı harfi P , yedinci harfi A , sekizinci harfi Z . Başı B sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAZI Nedir?


1 . Birtakım, kimi: "Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler."- Ö. Seyfettin.
2 . zarf Bazen: "Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

KİLİSE Nedir?


1 . Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer: "Katolik kilisesinin hâkim ve müstevli çanı saat üçü vuruyor."- Ö. Seyfettin.
2 . Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş.
3 . Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgilenen papa ve piskoposlar topluluğu.

ÖTEKİ Nedir?


1 - Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür.
2 - Sözü edilen ya da benzer iki nesneden önem ya da konum bakımından uzakta olan.

PAPA Nedir?

Roma Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan'da oturan ve Hz. İsa'nın vekili sayılan başkanı.

PAPAZ Nedir?


1 . Hristiyan din adamı, peder.
2 . Üzerinde papaz resmi olan iskambil kâğıdı.

UNVAN Nedir?

San: "Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı / Türk'üm, bu ad her unvandan üstündür."- Z. Gökalp.

ÜSTÜNLÜK Nedir?

Üstün olma durumu, faikiyet, rüçhan, avantaj: "Bunlar kendilerini kıskançlık gibi, üstünlük gibi gençlik hislerine kaptıran hanımlardı."- A. Ş. Hisar.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

A A A B P P Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Başpapaz,

5 Harfli Kelimeler

Abaza, Papaz,

4 Harfli Kelimeler

Apaş, Apaz, Azap, Baza, Papa, Paşa,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aza, Bap, Baş, Baz, Şap, Şaz,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aş, Az,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.