BAŞMAKALE (TDK)

Başyazı: ""O sıralar her gün Ulus'a başmakaleler çırpıştırmakta idi.""- .

Başmakale kelimesi baş harfi B son harfi E olan bir kelime. Başında B sonunda E olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E . Başı B sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞMAK Nedir?

Ayakkabı, paşmak.

BAŞMAKALE Nedir?

Başyazı: ""O sıralar her gün Ulus'a başmakaleler çırpıştırmakta idi.""- .

BAŞYAZI Nedir?

Gazete ve dergilerde ilk sütuna veya birinci sayfaya konulan önemli yazı, başmakale.

ÇIRPI Nedir?


1 . Dal, budak kırpıntısı: "Bir çırpıya benzeyen kolunu sol tarafta bir yere uzattı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Boyalı ve gergin bir sicimi yay gibi çekip bırakmak yoluyla çizgi çizme: "Çırpı vurmak."- .
3 . Çok zayıf.

ÇIRPIŞTIRMA Nedir?


1 . Çırpıştırmak işi.
2 . sıfat Çarçabuk, özensiz ve üstünkörü yapılan (iş): "Telif ücretlerinin yükselmesi, edebiyatçının daha rahat koşullar altında çalışmasını sağlayacakken çırpıştırma kitaplar hazırlanmasına yol açtı."- T. Uyar.

ÇIRPIŞTIRMAK Nedir?

Emek harcamadan özensiz ve üstünkörü yapmak: "O sıralar her gün Ulus'a başmakaleler çırpıştırmakta idi."- H. Taner.

ULUS Nedir?

Derebeylik düzeninin yıkılışı ve anamalcı düzenin oluşumu döneminde ortaya çıkan, toprak, ekonomik yaşam, dil, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren, tarihsel olarak oluşmuş, en geniş insan topluluğu, °millet.

A A A B E K L M Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Başmakale,

8 Harfli Kelimeler

Başlamak,

7 Harfli Kelimeler

Aklaşma, Başkale, Başlama, Elmabaş, Kaşlama, Şaklama,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Alabaş, Ambale, Aşkale, Balama, Başmak, Başmal, Kabala, Kalaba, Mablak, Makale, Maşala,

5 Harfli Kelimeler

Ablak, Akabe, Akala, Akbaş, Akşam, Alaka, Almak, Almaş, Aşama, Aşmak, Bakam, Bakla, Bakma, Başak, Başka, Emlak, Eşkal, Kalem, Kalma, Kelam, Kemal, Lamba, Malak, Şalak,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akma, Alem, Alma, Amal, Amel, Aşma, Bala, Bale, Beka, Bela, Elma, Kaba, Kabe, Kala, Kale, Kama, Kame, Kaşe, Laka, Lake, Lama, Lame, Laşe, Maaş, Mala, Maşa, Meal, Meşk, Şaka, Şale, Şama, Şema,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Aka, Ala, Ama, Aşk, Bak, Bal, Baş, Bek, Bel, Beş, Ela, Elk, Kal, Kam, Kaş, Kel, Kem, Keş, Lak, Lam, Leb, Leş, Mal, Maş, Şak, Şal, Şeb, Şek, Şem,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, Aş, Be, Ek, El, Em, Eş, Ke, La, Le, Me, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.