BAŞMÜRETTİP (TDK)

Başdizgici.

Başmürettip kelimesi baş harfi B son harfi P olan bir kelime. Başında B sonunda P olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi M , beşinci harfi Ü , altıncı harfi R , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi P . Başı B sonu P olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞDİZGİCİ Nedir?

Bir basımevindeki dizgicilerin başı, başmürettip, sermürettip.

A B E M P R T T Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Başmürettip,

8 Harfli Kelimeler

Mürettip, Parttime,

7 Harfli Kelimeler

Mübaşir, Müşteri, Trampet,

6 Harfli Kelimeler

Aşiret, Bateri, Bitter, Empati, İbaret, İmaret, İşaret, Maişet, Mürşit, Mürtet, Parite, Primat, Şerait, Şeriat, Tebşir, Terapi, Termit, Tertip, Titrem, Üretim, Üretiş,

5 Harfli Kelimeler

Amber, Amper, Ampir, Barem, Baret, Barit, Berat, Betim, Bitap, Bitme, Bitüm, Emtia, Erbap, Erbaş, Ermiş, Eşarp, İbare, İbate, İbret, İmbat, İrşat, İşmar, İşret, Mabet, Maşer, Mirat, Mürai, Mürit, Müşir, Parti, Perma, Permi, Pişme, Rebap, Reşit, Rütbe, Şaibe, Şaire, Şarpi, Şepit,

4 Harfli Kelimeler

Amip, Amir, Amit, Apre, Arşe, Aşir, Ateş, Bari, Bati, Beri, Beta, Beti, Biat, Bira, Breş, Brit, Brüt, Ebat, Emir, Emiş, Erat, Erim, Eriş, Eşit, Etap, Etüt, İare, İaşe, İbra, İbre, İmar, İrap, İrat, İşar, İşba, İşte, İtap, İtme, Marş, Mart,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ait, Ari, Arp, Arş, Art, Ate, Ati, Bap, Bar, Baş, Bat, Beş, Bet, Bir, Bit, Bre, Eti, İma, İta, Mai, Maş, Mat, Met, Mir, Mit, Pat, Peş, Pim, Pir, Pür, Rab, Ram, Rap, Ret, Şap, Şat, Şeb, Şem,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Am, Ar, Aş, At, Be, Em, Er, Eş, Et, İm, İp, İş, İt, Me, Mi, Pe, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.