BAŞLATICI (TDK)

Bir şeyi başlatan (kimse veya kuruluş): "Ünlü bir iş adamı oldu, alanında bir tür başlatıcı sayıldı."- T. Uyar.

Başlatıcı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi I . Başı B sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAMI Nedir?

bir işi ustalıkla yapan.

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BAŞLATICI Nedir?

Bir şeyi başlatan (kimse veya kuruluş): "Ünlü bir iş adamı oldu, alanında bir tür başlatıcı sayıldı."- T. Uyar.

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUL Nedir?

Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

KURULU Nedir?

Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş: "Herkes kendini damlara, kurulu cibinliklerin içine atardı."- B. Günel.

KURULUŞ Nedir?


1 . Kurulma işi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1923'tedir."- .
2 . Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis: "Hastaneler, okullar, bankalar, fabrikalar birer kuruluştur."- .
3 . mecaz Yapı, yapılış, bünye.
4 . mecaz Kasılma.
5 . askerlik Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A B C I I L T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Başlatıcı,

8 Harfli Kelimeler

Batılıca,

7 Harfli Kelimeler

Baltacı, Başaltı, Başlıca, Tablacı,

6 Harfli Kelimeler

Ablacı, Acıtış, Atbaşı, Atılış, Batıcı, Batılı,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Abalı, Acılı, Alıcı, Aşıcı, Aşılı, Atıcı, Atılı, Balat, Balcı, Balta, Başat, Başlı, Başta, Batıl, Batış, Bıcıl, Cıbıl, Ilıca, Tabla, Talaş, Taşıl, Taşlı,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Alış, Altı, Aşıt, Ataş, Atıl, Atış, Atlı, Baca, Bacı, Bala, Batı, Caba, Işıl, Lata, Taba, Tabl,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Ala, Alt, Aşı, Ata, Bal, Baş, Bat, Şal, Şat, Tab, Tal, Taş,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Aş, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.