BAŞKONSOLOSLUK (TDK)


1 . Başkonsolos olma durumu.
2 . Başkonsolosun görevi.
3 . Başkonsolosun makamı.

Başkonsolosluk kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi K , beşinci harfi O , altıncı harfi N , yedinci harfi S , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi O , onbirinci harfi S , onikinci harfi L , onüçüncü harfi U , ondördüncü harfi K . Başı B sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKONSOLOS Nedir?

En yüksek derecedeki konsolos.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

A B K K L L N O O O S S U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Başkonsolosluk,

11 Harfli Kelimeler

Başkonsolos, Konsolosluk,

8 Harfli Kelimeler

Balkonsu, Konsolos,

7 Harfli Kelimeler

Kablolu, Klakson,

6 Harfli Kelimeler

Balkon, Bloklu, Bokluk, Bolluk, Boşluk, Boşnak, Boşuna, Kaşkol, Kokona, Kolluk, Konsol, Kuşlak, Loşluk, Solluk, Sonsal, Sosluk, Şablon, Şokola,

5 Harfli Kelimeler

Akkuş, Akson, Alkol, Balon, Banko, Basso, Boklu, Bulak, Bunak, Buşon, Kablo, Kabuk, Kabul, Kabus, Kasko, Kokuş, Kolan, Kollu, Kolon, Kolsu, Konak, Konsa, Konuk, Konuş, Koşuk, Koşul, Koşun, Kukla, Kulak, Kuşak, Lokal, Okluk, Onluk, Sabun, Salon, Sason, Sokak, Sokuş, Solak, Soluk,

4 Harfli Kelimeler

Abuk, Abus, Aksu, Baks, Balo, Bank, Blok, Boks, Bolu, Bono, Bula, Kano, Kaos, Kask, Klan, Klas, Klon, Kloş, Koka, Koku, Kola, Konu, Kosa, Koşa, Koşu, Kuka, Kula, Laso, Lolo, Obua, Okka, Okul, Oluk, Oluş, Onlu, Sabo, Sako, Soba, Soku, Solo,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Aks, Alo, Ask, Aşk, Bak, Bal, Ban, Bas, Baş, Boa, Bok, Bol, Boş, Bul, Bun, Kak, Kal, Kan, Kas, Kaş, Kok, Kol, Kul, Kuş, Lak, Lal, Lan, Lok, Loş, Nal, Nas, Oba, Ona, Ons, Sak, Sal, San, Sol, Son,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, An, As, Aş, Bu, La, Ok, Ol, On, Su, Şu, Un, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.