BAŞKONSOLOS (TDK)

En yüksek derecedeki konsolos.

Başkonsolos kelimesi baş harfi B son harfi S olan bir kelime. Başında B sonunda S olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi K , beşinci harfi O , altıncı harfi N , yedinci harfi S , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi O , onbirinci harfi S . Başı B sonu S olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

KONSOL Nedir?


1 . Duvar kenarına yerleştirilen, üstüne ayna ve başka süs eşyası konulan, çekmeceli, dolaplı mobilya: "Mektupları götürmüş konsolun üzerine koyuyordu."- T. Buğra.
2 . mimarlık Yalnız bir yanındaki dayanak tarafından taşınan, diğer bölümleri boşlukta olan yatay yapı ögesi: "Konsol kiriş."- .

KONSOLOS Nedir?

Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticari bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender: "Konsolosların her biri bağımsız bir vali gibi davranırdı."- N. Cumalı.

YÜKSEK Nedir?


1 . Yukarıda, üst tarafta olan yer: "Yüksekten avluya açılmış iki pencereden aydınlık alıyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı: "... mekik dokuduğu yüksek bez tezgâhından kalktı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan: "İri kanatları ile bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde tur atıyor."- H. Taner.
4 . sıfat Güçlü, etkili, şiddetli: "Yüksek basınç. Yüksek gerilim."- .
5 . sıfat Derece veya makamı bakımından üstün: "Yüksek kurul."- .
6 . sıfat Normal değerlerin üstünde olan, çok: "Türk milletinin karakteri yüksektir."- Atatürk.
7 . sıfat, mecaz Erdemli, faziletli: "Yüksek duygu."- .
8 . sıfat, mecaz Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan: "Yüksek sosyete."- .
9 . zarf Büyük para ile: "Yüksek oynamak."- .

A B K L N O O O S S Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Başkonsolos,

8 Harfli Kelimeler

Konsolos,

6 Harfli Kelimeler

Balkon, Boşnak, Konsol, Sonsal, Şablon, Şokola,

5 Harfli Kelimeler

Akson, Balon, Banko, Basso, Kablo, Kolan, Kolon, Konsa, Salon, Sason, Solak, Şoson,

4 Harfli Kelimeler

Baks, Balo, Bank, Blok, Boks, Bono, Kano, Kaos, Klan, Klas, Klon, Kloş, Kola, Kosa, Koşa, Laso, Sabo, Sako, Soba, Solo, Şano, Şans,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Alo, Ask, Aşk, Bak, Bal, Ban, Bas, Baş, Boa, Bok, Bol, Boş, Kal, Kan, Kas, Kaş, Kol, Lak, Lan, Lok, Loş, Nal, Nas, Oba, Ona, Ons, Sak, Sal, San, Sol, Son, Sos, Şak, Şal, Şan, Şok,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, An, As, Aş, La, Ok, Ol, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.