BAŞKAPTIRMA (TDK)

Uçağın bir dengesizlikten ya da bir engele çarpmasıyla birden ters yöne dönmesine neden olan iniş kazası.

Başkaptırma kelimesi baş harfi B son harfi A olan bir kelime. Başında B sonunda A olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi P , yedinci harfi T , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi A . Başı B sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRDEN Nedir?


1 . Bir defada.
2 . Ansızın: "Birden döndüm ve tahminimde haklı olduğumu anladım."- R. H. Karay.
3 . Birlikte, beraberce, hepsi bir arada: "Şimdi, ikisi birden gülmekten kırılıyorlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Çabucak.

ÇARPMA Nedir?


1 . Çarpmak işi: "Ayşe'nin yüreği daha hızlı çarpmaya başladı."- Ö. Seyfettin.
2 . Kuyu çengeli biçiminde beş kollu büyük olta iğnesi.
3 . matematik Dört işlemden biri, çarpmak işlemi, darp.
4 . müzik Alaturka müzikte temel notaların arasına sıkıştırılmış ve usulü bozmayan, tek perdelik küçük fazlalık.

DENGE Nedir?


1 . Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans.
2 . Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar: "Ruhsal denge."- .
3 . Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması.
4 . Ekonomik hayatın uyumlu düzeni.
5 . fizik Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.

DENGESİZ Nedir?


1 . Dengesi olmayan, muvazenesiz.
2 . mecaz Tutum ve davranışlarında uyum olmayan (kimse), istikrarsız.

DENGESİZLİK Nedir?


1 . Bir şeyde denge bulunmaması durumu.
2 . mecaz Bir kimsenin tutum ve davranışlarında beklenmedik değişmeler olması, istikrarsızlık: "Toplumdaki bu sıkıntılı dengesizliği örtecek kelimeler arıyoruz."- Ç. Altan.

DÖNME Nedir?


1 . Dönmek işi: "Dönmeyi kararlaştırmış da olsa bir aksilik, mutlaka bir aksilik, benim saadetime engel olacaktı."- T. Buğra.
2 . Ameliyatla cinsiyet değiştiren kimse.
3 . matematik Biçimi değişmeyen bir şeklin ekseni çevresindeki hareketi.
4 . sıfat, din b. (***) Başka bir dindeyken Müslüman olan, mühtedi.

ENGEL Nedir?


1 . Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap: "Bürokratik engelleri ortadan kaldıracak bir formül aradık ve bulduk."- H. Taner.
2 . Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer.
3 . Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bariyer.
4 . Kara yollarının kenarlarına yapılan korkuluk, bariyer.
5 . spor Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer.

İNİŞ Nedir?


1 . İnme işi.
2 . Yukarıdan aşağıya gittikçe alçalan eğimli yer, yokuş karşıtı: "İnişte yol uzadıkça uzadı."- .
3 . mecaz Gerileyiş, çöküş.
4 . spor Araçlı jimnastikte, atlayarak veya hızlanarak araçtan ayrılma durumu.

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TERS Nedir?


1 . Gerekli olan duruma karşıt, zıt.
2 . isim Bir şeyin içe gelen yanı, arkası: "Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu."- Ç. Altan.
3 . isim Kesici bir aletin kesmeyen yanı: "Kollarına bıçağın tersiyle birkaç tane vurmuşlar."- M. Ş. Esendal.
4 . mecaz Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz: "Ters sözlerinle, fazilet iddialarınla beni hırpalama."- H. C. Yalçın.
5 . mecaz Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert: "Ters adamın işi de ters gider."- M. Ş. Esendal.
6 . isim, mecaz Bir şeyin aksi, karşıtı: "Anlattığının tersi anlaşılınca utandı."- .

A A A B I K M P R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Başparmak,

8 Harfli Kelimeler

Abartmak, Apartmak, Aşırtmak, Aştırmak, Baktırma, Barışmak, Başarmak, Batırmak, Kabartma, Kaptırma, Taşırmak,

7 Harfli Kelimeler

Abartık, Abartış, Abartma, Abramak, Aktarım, Aktarış, Aktarma, Aparkat, Aparmak, Apartma, Apışmak, Arabaşı, Aratmak, Arıtmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atışmak, Bakışma, Barışma, Başarım, Başarma, Batırma, Bırakma, Kabarış, Kabarma, Kabartı, Kabataş, Kapatış, Kapatma, Kapışma, Karabaş, Karataş, Karışma, Karmaşa, Katışma, Kıprama, Maşrapa, Şakrama, Takışma,

6 Harfli Kelimeler

Abartı, Abrama, Akışma, Akıtma, Akraba, Aparat, Aparma, Apışak, Apışma, Aramak, Aratış, Aratma, Arıtma, Artmak, Aşırma, Atamak, Atbaşı, Atışma, Bakara, Baraka, Barata, Başarı, Başmak, Batmak, Iramak, Irktaş, Kabara, Kamara, Kapama, Karama, Karıma, Karşıt, Kaşıma, Kıraat, Kırpma, Makara, Maraba, Maşrık, Matara, Matbaa,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Abraş, Akbaş, Akşam, Aktar, Aktaş, Ambar, Araba, Araka, Arama, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşama, Aşmak, Atama, Atmak, Atmık, Bakam, Bakım, Bakır, Bakış, Bakma, Barak, Barış, Barka, Başak, Başat, Başka, Başta, Batak, Batar, Batık, Batış, Batkı, Batma, Bıkma, Irama,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abra, Akar, Akım, Akış, Akma, Apak, Apaş, Apış, Arak, Arap, Arık, Arış, Arka, Arma, Arpa, Artı, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atım, Atış, Atkı, Atma, Bakı, Bara, Barı, Bark, Batı, Irak, Kaba, Kama, Kamp, Kapı, Kara,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Arp, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Bak, Bap, Bar, Baş, Bat, Ira, Irk, Kam, Kap, Kar, Kaş, Kat, Kır, Kış, Kıt, Maş, Mat, Pak, Pat, Pır, Pıt, Rab, Ram, Rap, Şak, Şap, Şat,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Am, Ar, Aş, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.