BAŞKANLIK (TDK)


1 . Başkan olma durumu: "Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu olağanüstü hâl ilan edebilir."- Anayasa.
2 . Başkanın görevi veya makamı, reislik, riyaset.

Başkanlık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAYASA Nedir?

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

BAKAN Nedir?

Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra işbaşına getirilen yetkili, vekil, nazır: "O sadece iyi bir bayındırlık bakanıdır."- F. R. Atay.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BAŞKAN Nedir?


1 . Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis: "Ailede başkan odur, kararları o alır."- H. Taner.
2 . Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EDEBİ Nedir?


1 - Yazınsal.
2 - Yazınsal değeri olan.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

İLAN Nedir?


1 . Duyuru: "Afişte, ilanda yazılı vakit gelmemiş de olsa perde açılacak demekti."- T. Buğra.
2 . Açıkça bildirme, açıkça duyurma: "Cumhuriyetin ilanı."- .

KURULU Nedir?

Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş: "Herkes kendini damlara, kurulu cibinliklerin içine atardı."- B. Günel.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

OLAĞANÜSTÜ Nedir?


1 - Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan.
2 - Beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan, °fevkalade.
3 - Büyük bir hayranlığa yol açan, °harikulade.

REİS Nedir?


1 . Başkan: "İstanbul'un belediye reisi olmak çok şerefli fakat hiç de heves edilecek bir şey değildir."- H. E. Adıvar.
2 . Lider: "Eski çete reislerinden Erenköylü Şaban bu yüzden yakalanmıştı."- H. Taner.
3 . denizcilik Küçük tekne kaptanı: "Üzgün gözlerle düşman reisine baktı"- N. Hikmet.

REİSLİK Nedir?


1 . Başkanlık: "Zavallı adam ihtiyarlıkta sürünmesin diye bir kulüp açarak reisliğini ona verdiler."- F. R. Atay.
2 . denizcilik Küçük tekne kaptanlığı.

RİYA Nedir?

İkiyüzlülük.

RİYASET Nedir?

Başkanlık.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A B I K K L N Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Başkanlık,

8 Harfli Kelimeler

Bakanlık, Başkalık, Şabanlık,

7 Harfli Kelimeler

Akbalık, Akışkan, Akkışla, Alışkan, Anlaşık, Başaklı, Kabalık,

6 Harfli Kelimeler

Abanış, Analık, Bakkal, Baklan, Balkan, Başkan, Başlık, Kalkan, Kalkış, Kışlak, Nakkaş,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Akbaş, Aklan, Aklık, Akşın, Alkan, Alkış, Analı, Anlak, Anlık, Aşkın, Aşlık, Bakan, Bakış, Bakla, Balık, Balkı, Banak, Banal, Banka, Başak, Başka, Başlı, Kabak, Kaban, Kakış, Kalak, Kalan, Kalbı, Kalık, Kalın, Kalış, Kanal, Kanık, Kanış, Kanka, Kanlı, Kaşan, Kaşık,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akak, Akıl, Akın, Akış, Aklı, Alan, Alık, Alın, Alış, Anal, Anık, Anka, Aşık, Bakı, Bala, Bana, Bank, Kaba, Kaka, Kala, Kana, Kanı, Kına, Klan, Laka, Naaş, Şaka,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Ana, Anı, Aşı, Aşk, Bak, Bal, Ban, Baş, Kak, Kal, Kan, Kaş, Kıl, Kın, Kış, Lak, Lan, Nal, Şak, Şal, Şan, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, An, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.