BAŞKALDIRMAK (TDK)


1 . Ayaklanmak, isyan etmek: "Hiçbir şeye isyan etmez, kimseye başkaldırmazdı."- P. Safa.
2 . (nsz) İyice coşmak, kabarmak: "Başkaldırmış denizle dövüşe dövüşe boğulanı gördün mü?"- Z. Selimoğlu.

Başkaldırmak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi D , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı B sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYAK Nedir?


1 . Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.
2 . Bacak.
3 . Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri: "İskemlenin bir ayağı kırık. Bu köprünün dört ayağı var."- .
4 . Vücudun belden aşağı bölümü: "Ayağına bir pantolon çekti."- .
5 . Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi: "Senin ayağınla köye akşama kadar varamayız."- .
6 . Basamak.
7 . Fut.
8 . Futun küpü alınarak hesaplanan değer.
9 . halk ağzında Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste.
10 . eskimiş Yarım arşın veya 30,
5 cm uzunluğundaki ölçü birimi, kadem. 1
1 . coğrafya Göl ayağı. 1
2 . edebiyat Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. 1
3 . edebiyat Halk edebiyatında uyak: "Mânicilerin kafa yormadan buldukları ayaklar Cenap'ı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükler."- S. Birsel. 1
4 . matematik Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta: "Dikme ayağı."- . 1
5 . spor Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. 1
6 . spor Altılı ganyanda yer alan her bir koşu.

AYAKLANMA Nedir?


1 . Ayaklanmak işi.
2 . Başkaldırı.

AYAKLANMAK Nedir?


1 . Çocuk yürümeye başlamak.
2 . Hasta iyileşip yürüyebilir duruma gelmek.
3 . Ayağa kalkıp gitmeye davranmak.
4 . mecaz Toplu biçimde zor ve şiddet kullanarak devlet güçlerine karşı gelmek, başkaldırmak, isyan etmek.
5 . mecaz Uyanmak, uyanıp kalkmak: "Sazlı köyü ayaklandığı zaman gökyüzü daha esmerdi ve ayaz insanın yüzünü ısırıyordu."- T. Buğra.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BAŞKALDIRMA Nedir?

Başkaldırı: "Tartışma, insanların ızdırap ve acıya karşı duydukları başkaldırıya dayanıyordu."- H. E. Adıvar.

BOĞU Nedir?

Nişanlı kız tarafından damada gönderilen armağan bohçası.

COŞMA Nedir?

Coşmak işi, galeyan: "Kadın bir izzetinefis coşmasına benzeyen öfke ile gözlerini açtı."- P. Safa.

COŞMAK Nedir?


1 - Duyguları güçlü bir tepkiyle dışarı vurmak, °galeyan etmek.
2 - (Doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak.

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

DÖVÜŞ Nedir?


1 . Dövme işi.
2 . Tokat, yumruk, tekme gibi saldırışlarla yapılan kavga: "Mektep çıkışlarında canavarca dövüşler olurdu."- Y. K. Beyatlı.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

İSYAN Nedir?

Başkaldırı: "Bu kız beni ilk defa çevreme karşı isyandan, her şeye ibrazdan kurtardı."- H. E. Adıvar.

İYİCE Nedir?


1 . İyiye yakın: "İyice bir ev."- .
2 . zarf (iyi'ce) Çok, neredeyse tamamen: "Şapkası iyice yana yıkılmıştı."- Ç. Altan.
3 . zarf (iyi'ce) Gereği gibi: "Baltayı taşa mı vurduk, diyor, iyice görmemiş olacağım."- M. Ş. Esendal.

KABA Nedir?


1 . Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı: "Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Taneleri iri: "Kaba çakıl."- .
3 . Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse): "Kaba, hantal, şivesiz, bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar."- R. H. Karay.
4 . Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli: "Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum."- H. R. Gürpınar.
5 . isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.
6 . mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü: "Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı."- O. C. Kaygılı.

KABARMA Nedir?


1 . Kabarmak işi.
2 . mecaz Duygulanma: "Bir de mektuplar okunurken ve selamlar söylenirken içinde tuhaf bir kabarma beliriyordu."- H. E. Adıvar.
3 . mecaz Kendini üstün görme, büyüklük taslama.
4 . coğrafya Ay ve güneşin çekim etkisiyle, büyük denizlerde suların yükselmesi, met.

KABARMAK Nedir?


1 . Ağırlığı artmadan hacmi büyümek: "Ekmek iyi kabardı."- .
2 . Yağışlardan veya kaynamaktan taşmaya yüz tutmak: "Çay birdenbire kabararak şosenin rampalarını aşar ve epeyce zararlara sebep olur."- R. N. Güntekin.
3 . Niceliği artmak, büyümek: "Masraf kabardı."- .
4 . Şişmek, genişlemek: "İhtiyarın zayıf damarları kabarmış kıllı elleri dizlerinin üstündeydi."- P. Safa.
5 . Hayvanların tüyleri dikilmek.
6 . Kumaş üzerinde tüyler oluşmak, havlanmak: "Bu kumaş çabuk kabardı."- .
7 . Islanıp veya ısınıp yerinden kurtulmak: "Masanın kaplaması kabardı."- . "Dolabın boyası kabardı."- .
8 . Deniz dalgalanmak, büyük dalgalar oluşmak.
9 . mecaz Bulanmak.
10 . mecaz Öfke, sevgi vb. duygular gittikçe güçlenmek: "Bu olayı duyunca delikanlının yüreği öç alma duygusuyla kabarır."- N. Cumalı. 1
1 . (nsz, -e), mecaz Kafa tutmak, öfkelenip üstüne yürüyecek gibi davranmak. 1
2 . mecaz Böbürlenmek, gururlanmak: "Kumandan, atını şahlandırarak hurra hurra diye kendisini alkışlayan keyifli halka boyun kırarak kabarıyordu."- Ö. Seyfettin.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

SELİM Nedir?


1 . Doğru, dürüst, kusursuz.
2 . Sonu iyi, tehlikesiz, kötücül olmayan, iyicil (ur veya hastalık).

A A A B D I K K L M R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Başkaldırmak,

11 Harfli Kelimeler

Bakırlaşmak, Başkaldırma,

10 Harfli Kelimeler

Arıklaşmak, Arkadaşlık, Bakırlaşma, Başarılmak, Iraklaşmak, Karılaşmak, Karışlamak, Karşılamak, Şakırdamak, Şarıldamak,

9 Harfli Kelimeler

Akrabalık, Akşamları, Arıklamak, Arıklaşma, Arılaşmak, Bakakalış, Başarılma, Başmaklık, Darlaşmak, Dırlaşmak, Iraklaşma, Kakırdama, Kaldırmak, Karabalık, Karıklama, Karılaşma, Karışlama, Karşılama, Kaşıklama, Kırlaşmak, Şakırdama, Şarıldama,

8 Harfli Kelimeler

Adlaşmak, Aklaşmak, Akşamlık, Aldırmak, Arabalık, Ardılmak, Arıklama, Arılamak, Arılaşma, Aşılamak, Bakılmak, Bakışmak, Baldırak, Balkımak, Barışmak, Başarmak, Başkalık, Başlamak, Bırakmak, Dalaşmak, Daralmak, Daraşlık, Darılmak, Darlaşma, Dırlaşma, Dışlamak, Iralamak, Kabaralı, Kabarmak, Kaldırma, Kalkışma, Karılmak, Karışmak, Karkamış, Karlamak, Karmalık, Karmaşık, Kaşlamak, Kırklama, Kırlaşma,

7 Harfli Kelimeler

Abramak, Adaklık, Adamlık, Adaşlık, Adlaşma, Akbakla, Akbalık, Akışmak, Akkışla, Aklamak, Aklaşma, Aklımda, Alarmak, Aldırma, Alışmak, Almaşık, Arabalı, Arabaşı, Ardılma, Arılama, Arkadaş, Arkalık, Arşıala, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Aşırmak, Bakarak, Bakılma, Bakışma, Balkıma, Barışma, Başaklı, Başarım, Başarma, Başlama, Bırakma, Dalamak, Dalaşma, Damaklı,

6 Harfli Kelimeler

Abrama, Adaklı, Adalar, Adamak, Akdarı, Akışma, Aklama, Akraba, Alabaş, Alarma, Alaşım, Alışma, Amalık, Araklı, Aralık, Aramak, Arkalı, Armada, Armalı, Aşılma, Aşırma, Bakara, Bakkal, Bakmak, Balama, Baldır, Balkar, Balkır, Baraka, Bardak, Barlam, Başarı, Başlık, Başmak, Başmal, Bıkmak, Dalama, Dalmak, Damalı, Darlık,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abdal, Ablak, Abraş, Adalı, Adama, Adamı, Akala, Akbaş, Aklık, Akmak, Akşam, Alaka, Alarm, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Ambar, Araba, Araka, Arama, Ardak, Ardıl, Aşama, Aşlık, Aşmak, Bakam, Bakım, Bakır, Bakış, Bakla, Bakma, Balar, Balık, Balkı, Barak, Barda, Barış, Barka,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Adak, Adam, Adaş, Adıl, Adım, Adlı, Akak, Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Aldı, Alık, Alım, Alış, Alma, Amal, Arak, Arda, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Aşar, Aşık, Aşım, Aşma, Bakı, Bala, Bara, Barı, Bark, Dama, Dara, Darı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ada, Aka, Akı, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Bad, Bak, Bal, Bar, Baş, Dal, Dam, Dar, Dış, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kıl, Kır, Kış, Lak, Lam, Mal, Maş, Rab, Ram, Şad, Şak, Şal,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ak, Al, Am, Ar, Aş, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.