BAŞİMAM (TDK)

Birden çok imam bulunan camilerde en kıdemli imam.

Başimam kelimesi baş harfi B son harfi M olan bir kelime. Başında B sonunda M olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi M . Başı B sonu M olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRDEN Nedir?


1 . Bir defada.
2 . Ansızın: "Birden döndüm ve tahminimde haklı olduğumu anladım."- R. H. Karay.
3 . Birlikte, beraberce, hepsi bir arada: "Şimdi, ikisi birden gülmekten kırılıyorlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Çabucak.

CAMİ Nedir?


1 - Toplayan, bir araya getiren.
2 - İçine alan, içinde bulunduran.

CAMİ Nedir?

Müslümanların hep birlikte tapınmak için toplandıkları yer.

İMAM Nedir?


1 . Cemaate namaz kıldıran kimse.
2 . Müslümanlıkta mezhep kuran kimse.
3 . Hz. Muhammed'den sonra onun vekilliği görevini üzerine alan halifelere verilen unvan.
4 . Bazı küçük İslam devletlerinde devlet başkanı.
5 . En önde bulunan kimse, önder.

KIDEMLİ Nedir?


1 . Bir işte eski ve deneyimi çok olan.
2 . isim Sınıf temsilcisi, mümessil.

A A B M M İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Başimam,

4 Harfli Kelimeler

Amma, Aşma, İmam, İşba, Maaş, Mama, Maşa, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Ama, Baş, İma, Mai, Maş, Mim, Şia,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Am, Aş, İm, İş, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.