BAŞESKİ (TDK)


1 . En kıdemli kimse.
2 . tarih Yeniçeri bölüklerinin en kıdemsiz subayı ve erlerinin en kıdemlisi.

Başeski kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi E , beşinci harfi S , altıncı harfi K , yedinci harfi İ . Başı B sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜK Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım: "Bir kandil günü öteki bölükteki büyük hanımın elini öpmeye gitmiştim."- B. Felek.
2 . Saç örgüsü.
3 . Hizip.
4 . askerlik Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik: "Şehre giren kuvvetlerimiz iki süvari bölüğünden ibaretmiş."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . matematik On kuralına göre yazılan bir tam sayının, sağdan sola doğru üçer üçer ayrılan basamaklarından her bir üçlü takımı: "Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü."- .

KIDEM Nedir?


1 . Bir görevde rütbece eskilik: "Ali Fuad Bey de parti komitacılığının düşmanı olanlar gibi nizam, kıdem ve kanun adamı kalmıştır."- F. R. Atay.
2 . Bir görevde geçirilen süre.

KIDEMLİ Nedir?


1 . Bir işte eski ve deneyimi çok olan.
2 . isim Sınıf temsilcisi, mümessil.

KIDEMSİZ Nedir?

Bir işte yeni ve deneyimi az olan.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SUBAY Nedir?

Silahlı kuvvetlerde asteğmenden orgeneral veya oramirale kadar rütbedeki asker: "Seni gelin edeceğiz, kılıçlı bir subayın koluna gireceksin."- H. E. Adıvar.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

YENİÇERİ Nedir?


1 . Orhan Gazi tarafından Yeniçeri Ocağı adıyla 1362'de kurulan, İkinci Mahmut zamanında 1826'da Nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan Osmanlı İmparatorluğu'nun piyade asker sınıfı.
2 . Bu asker sınıfından olan er.

A B E K S İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Başeski,

5 Harfli Kelimeler

Bekas, Beşik, Bikes, Bişek, Esbak, Kesiş, Sekiş, Şaibe,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abis, Akis, Akse, Aksi, Baki, Baks, Beis, Beka, Besi, Eksi, Ekşi, Esik, Eski, Eşik, İaşe, İşba, Kabe, Kase, Kaşe, Sabi, Saik, Sake, Saki, Seki, Şaki, Şase, Şasi, Şike,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Aks, Asi, Ask, Aşk, Bak, Bas, Baş, Bek, Beş, İka, İsa, Kas, Kaş, Kes, Keş, Sak, Sek, Sik, Ski, Şak, Şeb, Şek, Şia,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, As, Aş, Be, Ek, Es, Eş, İs, İş, Ke, Ki, Se, Si, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.