BAŞDANIŞMAN (TDK)

Genellikle cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlıklarda görevlendirilen, alanlarında uzmanlaşmış, tanınmış ve ehliyetli kimse, başmüşavir.

Başdanışman kelimesi baş harfi B son harfi N olan bir kelime. Başında B sonunda N olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi I , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi N . Başı B sonu N olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BAKAN Nedir?

Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra işbaşına getirilen yetkili, vekil, nazır: "O sadece iyi bir bayındırlık bakanıdır."- F. R. Atay.

BAKANLIK Nedir?


1 . Bakan olma durumu, vekillik, nezaret, vekâlet.
2 . Bakanın yönetimi altındaki kuruluşların bütünü, nezaret, vekâlet.
3 . Bu kuruluşların bulunduğu yer.

BAŞBAKANLIK Nedir?


1 . Başbakan olma durumu, başvekâlet.
2 . Başbakanın makamı, başvekâlet.
3 . Başbakan ve görevlilerinin çalıştığı daire, başvekâlet.

BAŞMÜŞAVİR Nedir?

Başdanışman.

CUMHUR Nedir?


1 . Halk.
2 . Topluluk: "Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi."- Y. K. Beyatlı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Nedir?


1 . Cumhurbaşkanı olma durumu.
2 . Cumhurbaşkanının makamı.
3 . Cumhurbaşkanı ve diğer görevlilerin bulunduğu bina.

EHLİYETLİ Nedir?


1 . Yeterli.
2 . Ehliyeti olan.

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

TANINMIŞ Nedir?


1 . Ünlü: "Memleketin tanınmış bir hekimi."- .
2 . Herhangi bir özelliği ile ün kazanmış olan: "İyi tanınmış bir adam. Cimri tanınmış bir komşu."- .

UZMAN Nedir?


1 . Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan: "Biz de işte para kazanmanın, iyi yaşamanın uzmanıyız dostum."- H. Taner.
2 . isim Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.
3 . isim Bilirkişi.

A A A B D I M N N Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Başdanışman,

8 Harfli Kelimeler

Danışman,

7 Harfli Kelimeler

Bandana, Başında, Danışma,

6 Harfli Kelimeler

Abanış, Abanma, Adanma, Amanın, Anında, Aşınma, Badana, Namına, Şamdan,

5 Harfli Kelimeler

Abana, Adama, Adamı, Adana, Adına, Aşama, Banma, Danış, Maada, Manda, Nadan, Şaban, Şaman, Şaşaa, Şaşma,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Adaş, Adım, Aman, Anam, Anma, Aşım, Aşma, Bana, Dama, Dana, Maaş, Mana, Maşa, Naaş, Şama, Şaşı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ada, Ama, Ana, Anı, Aşı, Bad, Ban, Baş, Dam, Dış, Maş, Nam, Nan, Şad, Şan,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Am, An, Aş,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.